PL EN


2020 | 2(27) | 87-99
Article title

Prawne aspekty sprzedaży na odległość napojów alkoholowych

Content
Title variants
EN
Legal aspects of distance selling of alcoholic beverages
IT
Aspetti giuridici riguardanti la vendita a distanza di bevande alcoliche
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem rozważań są zagadnienia związane ze sprzedażą na odległość napojów alkoholowych, które zgodnie z unijnym prawodawstwem wpisują się w kategorię żywności. Ich celem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa możliwa jest sprzedaż na odległość napojów alkoholowych oraz czy przyjęte rozwiązania odpowiadają wymogom współczesności. Polskie ustawodawstwo zakazuje sprzedaży na odległość napojów alkoholowych. Potwierdza to orzecznictwo sądów administracyjnych. Jednak mimo obowiązującego od wielu lat zakazu sprzedaż napojów alkoholowych w Polsce rośnie. Przedsiębiorcy nie stosują się do wprowadzonego zakazu lub podejmują działania mające na celu obejście prawa, uważając obowiązujące regulacje za archaiczne i nieodpowiadające współczesności. Mając na uwadze powszechność handlu online, rozwój technologii, kryzys gospodarczy powstały w związku z pandemią i zmieniające się upodobania konsumentów, podjęcie prób zmiany prawa umożliwiających sprzedaż na odległość napojów alkoholowych należy ocenić pozytywnie. Wydaje się jednak, że proponowane instrumenty prawne nie są wystarczające i nie zapewniają odpowiedniej ochrony zdrowia i życia konsumentów.
IT
L’articolo si propone di rispondere alla domanda se, alla luce della legge in vigore, sia possibile vendere bevande alcoliche a distanza e se le soluzioni adottate riescano a soddisfare le esigenze di oggi. La legislazione polacca vieta un tale tipo di vendita, il che trova conferma nella giurisprudenza dei tribunali amministrativi. Tuttavia, nonostante il divieto sia in vigore ormai da molti anni, la vendita di bevande alcoliche in Polonia sta crescendo dinamicamente. Gli imprenditori non lo rispettano oppure prendono provvedimenti volti ad aggirare la legge, considerando le regolazioni vigenti arcaiche e non al passo con i tempi. Visti, però, la prevalenza del commercio online, lo sviluppo della tecnologia, la crisi economica scaturita dalla pandemia globale e il cambiamento effettuatosi nei gusti dei consumatori, i tentativi intrapresi al fine di far cambiare la legge per consentirne la vendita a distanza dovrebbero essere valutati positivamente. Tuttavia, sembra che gli strumenti giuridici proposti siano lungi dall’essere sufficienti e non riescano a proteggere la salute e la vita dei consumatori a dovere.
EN
The aim of the considerations was to answer the question whether, in the light of the applicable law, alcoholic beverages could be sold online and whether the adopted solutions meet the requirements of the present day. Polish legislation prohibits distance selling of alcoholic beverages. This is confirmed by the case-law of administrative courts. However, despite the prohibition that has been in force for many years, online sale of alcoholic beverages in Poland is developing rapidly, and the prohibiting regulations are not observed. Moreover, since they are considered to be archaic and not corresponding to the present day, attempts to circumvent them are being takes. Bearing in mind the prevalence of online trade, the development of technology, the economic crisis created in connection with the global pandemic and the changing consumer preferences, these attempts to change the law and allow distance selling of alcoholic beverages should be assessed positively. However, the proposed legal instruments do not seem sufficient and do not provide adequate protection of consumers' health and life.
Year
Issue
Pages
87-99
Physical description
Dates
published
2020-12-21
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
  • Chabasiński R., Poselska inicjatywy ma pozwolić Polakom kupować piwo przez internet. Tyle tylko, że już teraz jest to jak najbardziej możliwe, https://bezprawnik.pl/piwo-przez-internet/ [dostęp: 9.10.2020].
  • E-grocery rośnie w siłę. Sprawdź, jak wielu Polaków robi zakupy spożywcze online!, https://www.przelewy24.pl/blog/e-grocery-rosnie-w-sile-sprawdz-jak-wielu-polakow-robi-zakupy-spozywcze-online [dostęp: 9.10.2020].
  • Fala A.M. i in. (2020), Alkohol w Polsce, kontekst społeczny, rynkowy i legislacyjny, Warszawa, https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2020/01/2020-02-03-alkohol-w-polsce-raport-pracodawcyrp.pdf [dostęp: 9.10.2020].
  • Handel w dobie epidemii koronawirusa – jak rośnie sprzedaż danych gałęzi produktów?, https://grupaeurocash.pl/blog/handel-w-dobie-epidemii-koronawirusa-jak-rosnie-sprzedaz-danych-galezi-produktow#_ftn7 [dostęp: 9.10.2020].
  • Kaszuba R., Globalna sprzedaż żywności online będzie rosła do 2024 r. w tempie 14,1 proc. rocznie, https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/globalna-sprzedaz-zywnosci-online-bedzie-rosla-do-2024-r-w-tempie-14-1-proc-rocznie-raport [dostęp: 9.10.2020].
  • Klimkowski M., Kupujemy w sieci więcej alkoholu niż kiedykolwiek wcześniej, https://biznes.wprost.pl/handel/10319068/kupujemy-w-sieci-wiecej-alkoholu-niz-kiedykolwiek-wczesniej.html [dostęp: 9.10.2020].
  • Mazurkiewicz P., Sprzedaż żywności online: po wielkich wzrostach przyszły spadki, https://www.rp.pl/Handel/200409456-Sprzedaz-zywnosci-online-po-wielkich-wzrostach-przyszly-spadki.html [dostęp: 9.10.2020].
  • Polski e-handel żywnością osiągnął już wartość 1 mld zł rocznie, https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/polski-e-handel-zywnoscia-osiagnal-juz-wartosc-1-mld-zl-rocznie [dostęp: 9.10.2020].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ppr_2020_27_2_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.