PL EN


2012 | 5 | 117-121
Article title

O genezie

Authors
Content
Title variants
EN
On Genesis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pochodzący z 1966 roku tekst Althussera jest krótkim podsumowaniem jego wczesnych rozważań na temat teorii spotkania, która została rozwinięta w latach późniejszych. W notatce Althussera znajdujemy opis przyczynowości strukturalnej, przeciwstawiony teleologicznym i mechanistycznym wizjom historycznej determinacji. Jest to tekst o znaczeniu dokumentalnym, pozwalający spojrzeć na problemy przedstawione choćby w Czytaniu Kapitałuz perspektywy zaproponowanej przez Althussera w pracach poświęconych m.in. aleatorycznym ujęciom materializmu i teorii historii.
EN
On Genesis, written In 1966 is a short summary of Althusser’s earlytheory of encounter. In Althusser’s note we find description of structural causalityas opposed to teleological and mechanicist notions of historical determinations. Thetext has documentary value allowing the reader to look at problems presented insuch works as Reading Capital from the perspective proposed by Aalthusser in histexts devoted, among others, to aleatory conception of materialism and theory ofhistory.
Year
Volume
5
Pages
117-121
Physical description
Dates
published
2012-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_prt_2012_5_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.