PL EN


2012 | 5 |
Article title

Architektonika Logiki sensu Deleuze'a

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents a specific proposal of reading the Logic of Sense,which – referring to the philosophy of Kant – I call architectural. Architecturalreading consists in the simultaneous analysis of philosophical theory and the formalstructure of the work. Although this technique may be referred to a number ofclassic works, Logic’s case appears to be unique, as suggested by the author when henames each of the 34 chapters ‘series’ as a pivotal concept for the theory. ThereforeLogic is deliberately self-reflexive, which means that the structure of chapters andparagraphs, the nature of philosophical concepts, and even the difficulty in readingare justified by contents. Finally, it appears that Logic is constructed as a puzzlewaiting to be solved in accordance with subjective questions and problems of thereader. I intentionally do not present any particular proposal of reading, I merelytry to provide a ‘strategy’. In this sens, the article is a prolegomena to the properreading of the Logic of Sense.
PL
W artykule przedstawiam specyficzną propozycję lektury Logiki sensu, którą – luźno nawiązując do filozofii Kanta – nazywam architektoniczną. Lektura architektoniczna polegać ma na jednoczesnej analizie teorii filozoficznej oraz formalnej konstrukcji dzieła. Chociaż technikę taką można próbowaćodnieść do wielu klasycznych już pozycji, to przypadek Logiki sensu okazuje się wyjątkowy – zasugerował ją bowiem sam autor, gdy każdy z trzydziestu czterech rozdziałów nazwał serią, pojęcie „serii” zaś uczynił kluczowym dla teorii. Logika jest więc celowo książką samozwrotną, co przekłada się między innymi na to, iż układ rozdziałów i akapitów, charakter pojęć filozoficznych, a nawet trudności z czytaniem znajdują uzasadnienie w treści. Ostatecznie okazuje się, że Logika sensu jest skonstruowana jak układanka czekająca na złożenie zgodnie z subiektywnymi pytaniami i problemami Czytelnika. Celowo nie przedstawiam żadnej konkretnej propozycji lektury, wykładam jedynie narzędzia do jej„obsługi”. W tym sensie artykuł stanowi prolegomena do właściwej lektury Logiki sensu.
Year
Volume
5
Physical description
Dates
published
2012
online
2012-01-01
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_prt_2012_5_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.