Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 7 | 1 | 195-217

Article title

Krytyczna czy bankowa? Edukacja ekonomiczna na uniwersytecie i poza nim

Authors

Content

Title variants

EN
Critical or banking? Economical education at and outside of the university

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Względnie nowym przedmiotem działania sektora finansowego w Polsce i na świecie jest edukacja ekonomiczna. Autor analizuje jej funkcjonowanie w ramach polskiego systemu oświaty i stwierdza, że aktualnie sprowadza się ona do edukacji bankowej – zarówno ze względu na zaangażowanie banków w jej organizację, jak i ukierunkowanie na indywidualizm i konsumeryzm. Ostatnia część artykułu poświęcona jest alternatywie w postaci krytycznej edukacji ekonomicznej, której celem byłby krytyczny opis procesów gospodarczych oraz wypracowywanie indywidualnych i zbiorowych strategii działania w polu ekonomii i jego przekształcaniu.
EN
Economical education can be viewed as a relatively new activity offinancial sector in Poland and globally. Author focuses his analysis on its functioningin Polish educational system and concludes that it currently resolves to bankingeducation - both because of banks’ engagement in its organization as well as its biastowards individualism and consumerism. The final part of the article is devoted toalternative in a form of critical economical education, which would be aimed atcritical description of economic processes and construction of individual and collectivestrategies of acting within the realm of economic activities and with a purposeof changing the latter.

Year

Volume

7

Issue

1

Pages

195-217

Physical description

Dates

published
2013-01-01

Contributors

author
 • Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego

References

 • Autor nieznany. 2012 ,,Uniwersytet Jagielloński walczy z kryzysem: nowy kampus jest zbyt kosztowny w utrzymaniu.” Gazeta Krakowska. http://natablicy.pl/uniwersytet-jagiellonski-walczy-z-kryzysem-nowy-kampus-jest-zbyt-kosztowny-w-utrzymaniu,artykul.html?material_id=4f0192aa9a22dd7866000000/.
 • Anderson, R. 2011. Consumer Bankruptcy in Europe: Different Paths for Debtors and Creditors. Florence.
 • Arthur, C. 2012. Financial Literacy Education: Neoliberalism, the Consumer and the Citizen. Rotterdam-Boston-Taipei.
 • Brookfield, S.D., J.D. Holst. 2011. Radicalizing Learning: Adult Education for a Just World. San Francisco.
 • Burns, R. 2012. ,,You Are Not A Loan: Is a debt strike the future of Occupy?”. These Times. http://www.inthesetimes.com/article/13984/you_are_not_a_loan/.
 • Charkiewicz, E. 2008. ,,Czy Matka Polka może być uboga?”. Recykling Idei 11: 62–68.
 • Chesnais, F. 2012. Bezprawne długi: jak banki sterują demokracją. Tłum. L. Mazur, J. Szczygieł. Warszawa.
 • Crouch, C. 2008. “After privatised Keynesianism”, Think Pieces 41: 1–5.
 • Davies, P. 2012. Financial literacy in the context of democracy. Cadiz.
 • Dubois, H., R. Anderson 2010. Managing Household Debts: Social Service Provision in the EU. Dublin.
 • Freire, P. 2005. Pedagogy of the Oppressed 30th Anniv. New York-London.
 • Goliński, T. 2012. ,,Moja lekcja przedsiębiorczości”. Zielone Wiadomości 12: 9.
 • Górski, R. 2007. Bez państwa: demokracja uczestnicząca w działaniu. Kraków.
 • Graeber, D. 2011. Debt: The First 5,000 Years. New York.
 • Gutstein, E. 2013. ,,Whose Community Is This?: Mathematics of Neighborhood Displacement”. Rethinking Schools 3: 11–17.
 • Hannon, A. 2013. ,,Social Text: Periscope. The Banking Model of Education.” Social Text: Periscope. http://www.socialtextjournal.org/periscope/2011/09/the-banking-model-of-education.php/.
 • Hirschman, A. 1970. Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Cambridge.
 • Huston, S.J. 2010. ,,Measuring Financial Literacy”. The Journal of Consumer Affairs 2: 296–316.
 • Jessop, B. 2009. ,,Cultural Political Economy and Critical Policy Studies”. Critical Policy Studies 3/4: 336-356.
 • Kaczmarczyk, M. 2010. Edukacja finansowa w świetle badań empirycznych. Gdynia.
 • Keiser, M. 2012. ,,Keiser Report.” episode 373. http://rt.com/programs/keiser-report/episode-373-max-keiser/comments/.
 • Khatib, K., M. Killjoy, M. McGuire. 2012. We Are Many: Reflections on Movement Strategy from Occupation to Liberation. Oakland-Edinburgh-Baltimore.
 • Kowzan, P., M. Prusinowska 2011. ,,Polityka głosu, polityka wyjścia i pytanie o edukację autonomiczną z perspektywy współczesnych ruchów uniwersyteckich”. Ars Educandi 8: 93–121.
 • Kowzan, P. 2012. ,,Studenckie życie z długiem”. Zielone Wiadomości 12.
 • Kuligowski, P. 2010. ,,Uniwersytet – Przestrzenie wspólnoty. Ankieta: Uniwersytet rynkowy czy wspólnotowy?”. Praktyka Teoretyczna 1: 203–205.
 • Martin, N. 2005. ,,The Role of History and Culture in Developing Bankruptcy and Insolvency Systems: the Perils of Legal Transplantation”. Boston College International and Comparative Law Review 1: 1–77.
 • Matysiak, A. 2009. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010–2020: projekt środowiskowy. Warszawa.
 • ---
 • Mayo, P. 1999. Gramsci, Freire and Adult Education: Possibilities for Transformative Action. London-New York.
 • Mendel, M. 2006. ,,Pedagogika miejsca i animacja na miejsce wrażliwa.” W Pedagogika miejsca. Wrocław.
 • Milerski, B., B. Śliwerski 2000. Pedagogika: leksykon PWN. Warszawa.
 • Ministerstwo Sprawiedliwości 2012. Informacja statystyczna o ewidencji spraw i orzecznictwie w sądach powszechnych oraz o więziennictwie. Cz. VIII Więziennictwo w 2011 r.. Warszawa.
 • Morgan, J. 2012. ,,So long UK, thanks for all the loans: we’ll be in touch...” Times Higher Education. http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?sectioncode=26&storycode=420807&c=/.
 • Mówka, M. 2012. ,,The Discussion Starts on Changes in Consumer Bankruptcy Law in Poland.” European Consumer Debt Network. http://www.ecdn.eu/ecdn/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=1/.
 • Nawrocka, E., 2012. ,,Wszyscy jesteśmy przestępcami.”, http://www.youtube.com/watch?v=fG48wsvYCrE
 • OECD 2005. Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies. Paris.
 • Rachwał, T. 2005. ,,Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości.” W Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne. Kraków.
 • Ramsay, I. 2007. ,,Comparative Consumer Bankruptcy.” University of Illinois Law Review 1: 241–274.
 • Research and Destroy 2010. ,,Communiqué z nieobecnej przyszłości – o kresie życia studenckiego”. Praktyka Teoretyczna 1: 189–202.
 • Rochon, L. 2003. On Money and Endogenous Money: Post Keynesian and Circulation Approaches W Modern Theories of Money: the Nature and Role of Money in Capitalist Economies. Cheltenham-Northampton.
 • Ross, A. 2011. Powstanie globalnego uniwersytetu. W Edu-Factory: samoorganizacja i opór w fabrykach wiedzy. Kraków.
 • Rutkowiak, J. 2010. Wychylenia wyobraźni: z myślą o poneoliberalnych przemianach w edukacji. W Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków.
 • Seaford, R. 2004. Money and the Early Greek Mind: Homer, Philosophy, Tragedy. Cambridge 2004.
 • Sekuła, M. ,,Interpelacja nr 5401 – tekst odpowiedzi” http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=6891B718
 • Simpson, P.V. 2009. ,,Student Loans Body Hunts Overseas Defaulters.” The Local. http://www.thelocal.se/18706/20090406/.
 • Smith, G.A. 2002. ,,Place-based Education: Learning to Be Where We Are”. Phi Delta Kappan 83: 584–594.
 • Strike Debt/Occupy Wall Street, 2012. The Debt Resistors’ Operations Manual. http://strikedebt.org/The-Debt-Resistors-Operations-Manual.pdf/.
 • Strumska-Cylwik, L. 2005. ,,Rozważania nad zagadnieniem przedsiębiorczości w kontekście otwartości człowieka na świat.” W Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne. Kraków.
 • Świecka, B. 2011. ,,Wpływ kryzysu finansowego na zjawisko nadmiernego zadłużenia gospodarstw domowych. Kryzys finansowy – jaka przyszłość?.” Gdańsk. http://www.ecdn.eu/ecdn/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=391.
 • Walters, A., A. Smith, 2010. ,,Bankruptcy Tourism” under the EC Regulation on Insolvency Proceedings: a View from England and Wales.” International Insolvency Review 19: 181–208.
 • Wałejko, G. 2012. ,,Interpelacja nr 5845 – tekst odpowiedzi.” http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=069A7F14 data dostępu: 8 lutego 2013.
 • Williams, T. 2008. ,,Empowerment of Whom and for What?: Financial Literacy Education and the New Regulation of Consumer Financial Services”. Law & Policy 2: 226–256.
 • Williams, J. 2011. ,,Pedagogika długu.” W Edu-Factory: samoorganizacja i opór w fabrykach wiedzy. Kraków.
 • Willis, L.E. 2008. ,,Against Financial-Literacy Education.” Iowa Law Review 1: 197–285.
 • Weber, M. 2002. Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej. Warszawa.
 • Zamojski, P. 2012. ,,Kondycja uniwersytetu – słowo wstępne.” Ars Educandi VIII: 7–12.
 • Zielińska, M. 2009. ,,Edukacja dorosłych imigrantów na Islandii w świetle pedagogiki miejsca.” Rocznik Andragogiczny 23: 358–378.
 • Zielińska, M., P. Kowzan, M. Prusinowska 2011. ,,Social Movement Learning: From Radical Imagination to Disempowerment?” Studies in the Education of Adults 2: 251–267.
 • Żuchowicz, M. ,,Pot i łzy przedszkolaków: czy będą chciały oszczędzać?” http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,9587363,Pot_i_lzy_przedszkolakow__Czy_beda_chcialy_oszczedzac_.html.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_prt_2013_1_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.