PL EN


2013 | 7 | 1 |
Article title

Krytyczna czy bankowa? Edukacja ekonomiczna na uniwersytecie i poza nim

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Economical education can be viewed as a relatively new activity offinancial sector in Poland and globally. Author focuses his analysis on its functioningin Polish educational system and concludes that it currently resolves to bankingeducation - both because of banks’ engagement in its organization as well as its biastowards individualism and consumerism. The final part of the article is devoted toalternative in a form of critical economical education, which would be aimed atcritical description of economic processes and construction of individual and collectivestrategies of acting within the realm of economic activities and with a purposeof changing the latter.
PL
Względnie nowym przedmiotem działania sektora finansowego w Polsce i na świecie jest edukacja ekonomiczna. Autor analizuje jej funkcjonowanie w ramach polskiego systemu oświaty i stwierdza, że aktualnie sprowadza się ona do edukacji bankowej – zarówno ze względu na zaangażowanie banków w jej organizację, jak i ukierunkowanie na indywidualizm i konsumeryzm. Ostatnia część artykułu poświęcona jest alternatywie w postaci krytycznej edukacji ekonomicznej, której celem byłby krytyczny opis procesów gospodarczych oraz wypracowywanie indywidualnych i zbiorowych strategii działania w polu ekonomii i jego przekształcaniu.
Year
Volume
7
Issue
1
Physical description
Dates
published
2013
online
2013-01-01
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_prt_2013_1_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.