PL EN


2013 | 8 | 2 | 309-332
Article title

Walter Benjamin i metodologia antropologicznego materializmu. Krzesanie dialektycznych iskier na metalowej głowie Ernsta Thälmanna

Authors
Content
Title variants
EN
Walter Benjamin and the Methodology of Anthropological Materialism: Striking Dialectical Sparks from Ernst Thälmann’s Bronze Head
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
I w swojej metodologii i w polityce Walter Benjamin pozostaje wierny zasadzie by postępować “zawsze radykalnie, nigdy konsekwentnie”. Dlatego dla współczesnych badaczy/ek miasta zainspirowanych jego dziełem największym wyzwaniem jest operacjonalizacja jego materialistycznej metodologii. Materializm antropologiczny Benjamina przekracza granice dyscyplin naukowych, mieszcząc się – wedle określenia T.W. Adorno – “na granicy magii i pozytywizmu”. Punktem przejścia jednego w drugie jest obraz dialektyczny. Aby dojść do tego punktu, Benjamin przeprowadza serię eksperymentów percepcyjnych i analitycznych, które można potraktować jako swoiste etiudy dialektyczne, „ćwiczenia w patrzeniu”. Artykuł wyodrębnia takie techniki z pism Benjamina, wskazuje na ich filozoficzne podłoże oraz testuje je poprzez badanie współczesnego przykładu. Jest nim ogromny berliński pomnik komunisty Ernsta Thälmanna, na zmianę brudzony przez graficiarzy i czyszczony przez lewicowy kolektyw.
EN
In his methodology as well as his political thought Benjamin remainsfaithful to the principle to proceed “always radically, never consistently”. Therefore,the greatest challenge for a contemporary city researcher inspired by Benjamin is tooperationalise his materialist methodology. Benjamin’s anthropological materialismcannot be reached within the fixed limits of any discipline, but rather places itself“on the crossroads of magic and positivism” (Adorno); the dialectical image is nota tool of his methodology but its culminating point where positivism turns to magic.To reach this point, Benjamin conducts perceptive and analytical experiments thatcan be treated as dialectical études, exercises in seeing. The paper examines some ofthese techniques, exploring their philosophical context and testing them on a contemporaryexample: the Ernst-Thälmann-Monument in Berlin.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
309-332
Physical description
Dates
published
2013-01-01
Contributors
author
References
 • Adorno, T.W., W. Benjamin 1994. Briefwechsel 1928-1940. Frankfurt.
 • Benjamin, W. 1991. Gesammelte Schriften. Frankfurt.
 • Benjamin, W. 1997. Gesammelte Briefe. Frankfurt.
 • Benjamin, W. 2005. Pasaże. Kraków.
 • Berdet. M. ,,Eight Thesis on Phantasmagoria.”
 • http://anthropologicalmaterialism.hypotheses.org/611/.
 • Berdet, M. ,,Seven Short Temporary Statements on Anthropological Materialism.” http:// anthropologicalmaterialism.hypotheses.org/822/.
 • Berdet, M. ,,What is Anthropological Materialism?” http://anthropologicalmaterialism.hypotheses.org/644/.
 • Buck-Morss, S. 1989. The Dialectics of Seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project. London.
 • Khatib, S. ,,Karl Marx, Walter Benjamin and the Spectre of the Messianic: Is There a Materialist Theory of Time?” http://hypotheses.org/12052/.
 • Osborne, P. 2005. ,,Quasi-messianic Interruption.” W Walter Benjamin: Critical Evaluations in Cultural Theory, t. 1. New York.
 • Saunders, P. 2010. ,,The Ghosts of Lenin, Thalmann and Marx in the Post-Socialist Cityscape.” German Life and Letters 63.
 • Soost, H. 2001. ,,Gas und Koks, Ruß und Staub.” Berlinische Monatsschrift 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_prt_2013_2_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.