PL EN


2013 | 9 | 3 |
Article title

Postoperaistyczne lektury Marksowskiego Fragmentu o maszynach w świetle krytyki

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Text undertakes a much needed contextual and critical reading of Marxian„Fragment on Machines” from the Grundrisse. The crucial thesis states that despitethe seeming crisis of the post-operaist Marxism, theoretical intuitions formulatedby thinkers like Negri, Virno, Vercellone are still valid. Three various but interrelatedtypes of post-operaist reading are presented here in detail to support theargument: the political, the philosophical and the historico-economical. In thelast part of the paper they are confronted with three main lines of critique of thepost-operaist readings: the philological, the political-economic and the „political”.Through such a confrontation some of the arguments are refuted and reevaluated.
PL
Tekst podejmuje niezbędną na polskim gruncie kontekstową i krytyczną lekturę Marksowskiego Fragmentu o maszynach z Zarysu krytyki ekonomii politycznej. Kluczowym wątkiem jest teza o ciągłej aktualności, pomimo pozornego kryzysu, intuicji teoretycznych przedstawicieli marksizmu postoperaistycznego. Dla jej podparcia zreferowane zostały kluczowe założenia trzech typów lektury „Fragmentu”: politycznej, filozoficznej i historyczno-ekonomicznej. Odczytania te zostały skonfrontowane z trzema głównymi liniami krytyki, odpowiednio: filologiczną, ekonomiczno-polityczną oraz „polityczną”. W ramach tej konfrontacji część zarzutów została odparta i zrewaluowana.
Year
Volume
9
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013
online
2013-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_prt_2013_3_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.