PL EN


2013 | 9 | 3 |
Article title

Mesjasz na wysypisku albo soteriologia śmiecia

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper attempts at interpreting the condition of contemporary consumercapitalism through the prism of messianic enterprise. The aim is to considerthe possibility of subverting commoditization from the inside and to outline potentialways of doing this. The theoretical matrix of the paper are Walter Benjamin’sworks set in the tradition of Isaac Luria’s kaballah, along with their further criticism.The final result of the paper should be the figure of a “messianic dustman”and explanation why it has been chosen as the subject of subverting capitalism.
PL
Praca stanowi próbę odczytania kondycji współczesnego kapitalizmu konsumpcyjnego przez pryzmat działań mesjańskich. Celem autora jest odpowiedź na pytanie, czy możliwa jest subwersja mechanizmów utowarowienia z wnętrza kapitalizmu, a jeśli tak – w jaki sposób miałaby się ona dokonać. Matrycą teoretyczną rozważań będą osadzone w tradycji kabały luriańskiej pisma Waltera Benjamina, z uwzględnieniem ich późniejszej krytyki. Efektem końcowym pracy będzie zarysowanie figury „mesjańskiego śmieciarza” oraz wyjaśnienie, dlaczego to właśnie ona została przez autora wybrana jako podmiot mesjańskiej subwersji kapitalizmu.
Year
Volume
9
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013
online
2013-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_prt_2013_3_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.