PL EN


2013 | 10 | 4 |
Article title

Dermografie: poetyka relacji. Wokół związków materii i języka w poezji Joanny Mueller

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Skin, the external boundary of the human body, has been up to nowan undiscovered field in postuhman studies. Even though the brilliant work of FrantzFanon, Black Skin, White Masks, redefined the meaning of skin in the context of race,never has anybody truly used the potential of metaphors connected to skin. SaraAhmed and Jackie Stacey demonstrate that skin-tight politics (which is focused onsetting the boundaries of body and gender) leads to a denial of the relationship withotherness and upholds binary traditions. By creating the conception of ‘Thinkingthrough skin’, the researchers call for a shift in the perception of normative visions of corporality. Based on that idea, I treat skin as a metaphor of the changes within philosophical thought which caused the materiality to cease to be from its own area. Demographies will therefore be an intersectional project which combines feminist materialism with Joanna Mueller’s neolinguistic poetry which aspires to create a new philosophy, understood by Lucie Irigaray as the discourse of touching love.
PL
Skóra, będąc zewnętrzną powłoką ciała, jest do tej pory niespożytkowanym aspektem w badaniach posthuma-nistycznych. O ile nieoceniona rozprawa Frantza Fanona o znaczącym tytule Black Skin, White Masks zredefiniowała znaczenie, jakie kryje się w myśleniu o skórze w kontekście rasy, o tyle do tej pory nie skupiano się na potencjale skórnej metaforyki. Sara Ahmed i Jackie Stacey pokazują,że „polityka gruboskórności” (ang. skin-tight politics),polegająca na wyznaczaniu granic ciała i płci, doprowadzado odrzucenia relacji z innością i odmiennością i podtrzymujebinarny porządek. Tworząc koncepcję „myślenia poprzez skórę”,badaczki postulują zmianę postrzegania „normatywnych”wizji cielesności. Wychodząc od propozycji Ahmed i Stacey,traktuję skórę jako metaforę zmian w obrębie myślifilozoficznej, która skutecznie wyrugowała materialnośćz własnego obszaru. Będą zatem Dermografie projektemłączącym zagadnienia materializmu feministycznego z neolingwistycznąpoezją Joanny Mueller, który dąży do nowej wizjifilozofii rozumianej przez Luce Irigaray jako dyskurs miłości.
Year
Volume
10
Issue
4
Physical description
Dates
published
2013
online
2013-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_prt_2013_4_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.