PL EN


2017 | 23 | 1 |
Article title

Podążaj za szczurem. Od nekropolityki do teorii międzygatunkowej kohabitacji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest rozwinięciem koncepcji posthumanistycznego, ludzko-nie-ludzkiego kolektywu, skoncentrowanym na konfliktowej relacji między ludźmi a szczurami kanałowymi. Przyglądam się brakowi empatii w programach eksterminacji tych zwierząt, zwracając uwagę na nekropolityczną narrację wojny i kolonizacji dominującą w dyskursie okołoderatyzacyjnym. Próbuję odpowiedzieć na pytanie, jak powinna być zorganizowana międzygatunkowa wspólnota, żeby chroniąc interesy ludzi, spełniała zarazem podstawowe wymogi dobrostanu zwierząt. Analizuję główne przyczyny, dla których pomysły ograniczenia cierpienia zwierząt w programach deratyzacyjnych nie funkcjonują w debacie publicznej. Stawiam tezę, że dla stworzenia międzygatunkowego kolektywu złożonego z populacji pozostających w konflikcie, konieczne jest zaangażowanie aktywistów prozwierzęcych, transparentność praktyk oraz upowszechnienie alternatywnych kodów kulturowych określających wizerunek szczura.
EN
This paper develops the concept of a posthumanist, more-than-human collective by focusing on conflictual relationships between humans and sewer rats. I propose to look at the absence of empathy in urban rat control programs through the framework of a necropolitics of war and colonization. I seek to examine how an interspecies community may be organized to simultaneously protect human interests and meet the requirements of animals' well-being. I analyze the reasons why the idea of a reduction in animals' suffering does not exist in public discourses on rat eradication. I claim that to create an interspecies collective composed of populations in conflict it is necessary to consider ideas of animal liberation and reconstruct cultural codes concerning rats.
Year
Volume
23
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-03-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_prt_2017_1_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.