PL EN


2017 | 25 | 3 |
Article title

Félix Guattari, krytyka psychoanalizy i przypadek La Borde

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article explores basic theoretical approaches of Félix Guattari, who was associated with La Borde clinic where the innovative methods of institutional therapy were created. Criticizing Freud and Lacan’s psychoanalysis, Guattari established non-traditional tools for treating individual and collective identities, as well as alternative means of perception for subjectivity production and group phantasm. At La Borde, Guattari, along with collaborators such as Frantz Fanon, developed the schizoanalytical method based on transversal relations and machinic unconsciousness, terms strictly related to the theoretical and philosophical assumptions of Anti-Oedipus.
PL
Artykuł przedstawia podstawowe założenia teoretyczne Féliksa Guattariego, zawodowo związanego z kliniką La Borde, w której zostały wypracowane nowatorskie metody terapii instytucjonalnej. Krytykując psychoanalizę spod znaku Freuda i Lacana, Guattari stworzył bowiem nietradycyjne narzędzia traktowania tożsamości jednostkowej i zbiorowej, jak również alternatywne sposoby postrzegania produkcji subiektywności oraz fantazmatu grupowego. W klinice La Borde wraz z innymi pracownikami (np. Frantzem Fanonem) rozwinął metody schizoanalityczne oparte m.in. na transwersalnych relacjach i maszynowej nieświadomości, czyli terminach ściśle powiązanych z teoretycznymi i filozoficznymi założeniami Anty-Edypa.
Year
Volume
25
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-09-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_prt_2017_3_15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.