PL EN


2017 | 25 | 3 |
Article title

Polityczność założenia, założenie polityczności

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this article is to present Marx’s assumptions consequences both for the politics and the theory. The relevance of the assumption of a constant standard of workers’ necessities. To fill in the gaps of Marx’s theory and to argue the assumptions’ non-neutrality, the author proposes his own factor – factor x which represents the degree of separation among workers. This factor constitutes a basis for a new reading of Capital. This article is a translation of the Isaac and Tamara Deutscher Memorial Prize Lecture, which was delivered on the occasion of receiving the 2004 Deutscher Prize.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie konsekwencji, jakie dla polityki i teorii mają przyjęte przez Marksa założenia. Szczególną uwagę poświęca autor znaczeniu założenia o stałym poziomie potrzeb życiowych klasy robotniczej. W odpowiedzi na braki Kapitału, a także by postawić tezę o nie-neutralności tego założenia, proponuje uwzględnienie własnej zmiennej x, to jest zmiennej oznaczającej stopień separacji klasy robotniczej. Owa zmienna stanowi podstawę autorskiej lektury Kapitału. Tekst jest zapisem wykładu wygłoszonego z okazji otrzymania nagrody Deutscherów za książkę Beyond Capital, w którym autor streszcza przedstawioną w niej koncepcję.
Year
Volume
25
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-09-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_prt_2017_3_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.