PL EN


2018 | 30 | 4 |
Article title

Czarne Protesty: walka o (prze)definiowanie intymnego obywatelstwa

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article focuses on an analysis of the redefinitions of the visions of intimate citizenship in the arenas created by the recent women’s protests in Poland. The 2016 and 2018 attempts by the Sejm, the lower house of the Polish Parliament, to introduce amendments to the existing law regulating access to abortion in Poland stirred dramatic social mobilisations and widespread social protests labelled with the umbrella term “Black Protests”. We see these mobilisations not only as a protest, but also as attempt to (re)define dominant notions of citizenship, and in particular, as a quest for a new model of intimate citizenship, i.e. a public reconceptualisation of the rights regarding the private/intimate sphere. Our article offers an in-depth analysis of these reconceptualisations. It unfolds in the following way. Firstly, we discuss the phenomena of the Black Protests and Polish Women’s Strikes and present the context of their emergence as well as their agenda. Secondly, we briefly discuss the issue of intimate citizenship. We then present the methodology as well as discuss the empirical material used for our analysis. In the final part, we reconstruct the visions of (intimate) citizenship emerging from the collected material.
PL
Próby zmiany prawa regulującego dostęp do aborcji w Polsce, podjęte przez polski Sejm w 2016 i 2018, zainicjowały intensywną społeczną mobilizację i szerokie protesty społeczne, określane wspólną nazwą „Czarnych Protestów”. Tę mobilizację traktujemy jako próbę (prze)definiowania obowiązujących pojęć obywatelstwa, a w szczególności jako wyraz poszukiwania nowego modelu obywatelstwa intymnego, czyli publicznego przedefiniowania praw dotyczących prywatnej, intymnej sfery. Celem autorek artykułu jest analiza wspomnianych (re)artykulacji intymnego obywatelstwa. W pierwszej części tekstu autorki opisują, czym były Czarne Protesty oraz Ogólnopolski Strajk Kobiet, a także przybliżają kontekst ich powstania oraz postulaty. W drugiej części zdefiniowana zostaje kategoria obywatelstwa, a w szczególności obywatelstwa intymnego. Następnie przedstawiona zostaje metodologia badań. W ostatniej, analitycznej części artykułu autorki rekonstruują wizje obywatelstwa intymnego wyłaniające się z analizowanego materiału empirycznego.
Year
Volume
30
Issue
4
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-05-19
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_prt_2018_4_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.