PL EN


2018 | 30 | 4 |
Article title

Feministyczna transnarodowa diaspora w działaniu. Przypadek #CzarnegoProtestu

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper discusses the #BlackProtest mobilization among Polish migrant women living in four European cities. The #BlackProtest is the name of the most impressive women’s rights protest in Poland’s recent history. The main research question explored in this small study was what the act of solidarity, demonstrated in organizing the #BlackProtest internationally, meant for its organizers. The analysis of the reasons behind the transnational #BlackProtest organizing revealed that it is insufficient to talk about #BlackProtest mobilization only in terms of transnational activism. The theoretical framework of the study needed to be expanded from social movements to contemporary diasporas and the discussion demonstrated how through a process of identities, heterogeneity and boundaries’ negotiations a feminist diaspora was formed. Social movements’ theories, explaining the role of connective leadership, discursive opportunity structures and emotions in social mobilization helped to demonstrate how this media-driven mobilization initiated the emergence of a transnational, feminist diaspora.
PL
Autorki artykułu omawiają społeczną mobilizację wokół #CzarnegoProtestu wśród polskich migrantek mieszkających w czterech europejskich miastach. #CzarnyProtest był najwyrazistszym przykładem ruchu o prawa kobiet w najnowszej historii Polski. Główne pytanie badawcze prezentowanego studium dotyczy znaczeń przypisywanych zagranicznym protestom solidarnościowym przez ich organizatorki. Analiza motywów skłaniających do organizowania #CzarnegoProtestu za granicą pokazuje, że mobilizacja ta wykracza poza ramy transnarodowego aktywizmu. Teoretyczna rama artykułu powstała w oparciu o rozważania na temat diaspor jako kulturowych wspólnot tworzonych przez procesy negocjowania tożsamości, wewnętrznej heterogeniczności oraz własnych granic. Do ramy tej autorki włączają dodatkowo koncepcje ruchów społecznych, pokazując, w jaki sposób liderstwo oparte na łączeniu, dyskursywne struktury możliwości oraz emocje umożliwiły transnarodową mobilizację wokół #CzarnegoProtestu. Opierając się na wywiadach jakościowych z organizatorkami protestów, autorki wskazują, że #CzarnyProtest zainicjował powstanie feministycznej, transnarodowej diaspory wewnątrz społeczności migranckich.
Year
Volume
30
Issue
4
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-05-19
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_prt_2018_4_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.