PL EN


2013 | 1 | 65-75
Article title

Kultura polityczna w stanie klęski żywiołowej. Studium przypadku - Fukushima

Content
Title variants
EN
Political culture in the situation of natural disaster. Case study - Fukushima
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents the role of political culture during a natural disaster, which affected Japan in 2011. The genesis and evolution of Japanese mentality were discussed. Course of technical failure in power station Fukushima I occurred after the earthquake, tsunami and procedure of government, operator and workers during the removal were characterized. In summary, positive and negative aspects of Japanese politics and social awareness which revealed during considered situation were noted.
PL
W artykule przedstawiono rolę kultury politycznej podczas klęski żywiołowej, która dotknęła Japonię w 2011 r. Omówiono genezę i ewolucję mentalności japońskiej. Scharakteryzowano przebieg awarii technicznej w elektrowni Fukushima I, zaistniałej po trzęsieniu ziemi i fali tsunami oraz postępowanie rządu, operatora i pracowników w toku jej usuwania. W podsumowaniu zwrócono uwagę na pozytywne i negatywne aspekty japońskiej polityki oraz świadomości społecznej, które objawiły się podczas rozpatrywanej sytuacji.
Year
Issue
1
Pages
65-75
Physical description
Dates
published
2013-06-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ps_2013_1_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.