PL EN


2013 | 2 | 89-106
Article title

Ekspansja chińskiego kapitału w Europie - potencjalne szanse i zagrożenia dla Polski

Authors
Content
Title variants
EN
Expansion of Chinese Investment in Europe - Potential Chances and Threats for Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to analyse the opportunities and threats generated by the Chinese investment activity in the EU (including Poland), and also possibilities to counter its potential negative consequences. In recent years, the interest of Chinese companies to invest in the European market has grown significantly. In all likelihood this tendency can be a constant trend in the near future. Apart from economic benefits generated by the Chinese investment, there are also some possible threats and risks related to this activity. Polish policy-makers should also be more aware of these issues. Although the present activity of Chinese enterprises in Poland has been relatively small, China seems to be interested to increase its economic presence in Central and Eastern Europe, and Poland is considered as a leading country in the region.
PL
Celem artykułu jest analiza szans i zagrożeń, które generuje chińskie zaangażowanie inwestycyjne w państwach Unii Europejskiej, a także możliwości przeciwdziałania jego ewentualnym negatywnym konsekwencjom. Ostatnie lata przyniosły ze sobą wyraźny wzrost zainteresowania przedsiębiorstw z Chińskiej Republiki Ludowej podejmowaniem działalności inwestycyjnej w państwach Unii Europejskiej. Można przy tym zakładać utrzymanie się tej tendencji w najbliższym czasie. Poza korzyściami ekonomicznymi, które generuje chińskie zaangażowanie inwestycyjne, wskazuje się także na pewne zagrożenia z tym związane. Problem ten powinien stać się także obiektem zainteresowania polskich decydentów. Mimo relatywnie niewielkiej dotychczas aktywności chińskich przedsiębiorstw w Polsce, Chiny wydają się być zainteresowane zwiększeniem obecności gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej, Polską traktując jako lidera państw regionu.
Year
Issue
2
Pages
89-106
Physical description
Dates
published
2013-12-15
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ps_2013_2_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.