PL EN


2015 | 8 | 363-377
Article title

POLSKIE ANALIZY STRATEGICZNE – PRZEGLĄD 2014 ROKU

Content
Title variants
EN
POLISH STRATEGIC ANALYSES – 2014 REVIEW
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article constitutes a subjective review of articles published in 2014 on the pages of selected Polish academic journals dealing with International Security Studies („Kwartalnik Bellona”, „Bezpieczeñstwo Narodowe”, „Rocznik Strategiczny” and „Stosunki Miêdzynarodowe”). The author has selected texts dealing with most popular topics (e.g. Ukrainian conflict, evolution of NATO and CSDP), as well those presenting interesting and innovative research propositions (e.g. higher education as a resource for state power or military applications o biotechnology). Presentation of thesis put forward by authors of selected articles is accompanied by scientific comments.
PL
Artykuł stanowi subiektywny przegląd artykułów publikowanych w 2014 r. na łamach wybranych polskich czasopism naukowych z obszaru studiów nad bezpieczeństwem międzynarodowym („Kwartalnik Bellona”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Rocznik Strategiczny” oraz „Stosunki Miêdzynarodowe”). Autor dokonał wyboru tekstów dotyczących najczęściej poruszanych tematów (jak np. konflikt ukraiński, ewolucja NATO oraz WPBiO), jak również prezentujących ciekawe i innowacyjne stanowiska badawcze (np. szkolnictwo wyższe jako zasób potęgi państwa czy militarne zastosowania biotechnologii). Prezentacja tez autorów omawianych tekstów została dodatkowo opatrzona komentarzem naukowym.
Keywords
Year
Issue
8
Pages
363-377
Physical description
Dates
published
2015-02-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ps_2015_1_24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.