PL EN


2015 | 8 | 81-99
Article title

INFORMACYJNY WYMIAR ZAGROŻEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA WSPÓŁCZESNEJ POLSKI

Content
Title variants
EN
THE INFORMATION DIMENSION OF THREATS TO THE SECURITY OF POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article attempts to depict the most important spectrum of the threats to the Poland’s information security. The initial point that is being considered refers to the critical analysis of terms applied to information security and information threats. In further part of the article the author after broad presentation of threats characteristic of globalization indicates the list of the fundamental information threats to security of today’s Poland including limitation of access to information which depends on excessive free choice decision, restrictive practices of classified information protection system, weakness of make information available to the public, digital ex-clusion, impenetrability of special expert’s terminology, infringement of rights to information by various forms of surveillance, imperfection of personal data protection system, delay of implementation of e administration, breaking law and crime in information domain. Specifying the catalogue of threats the author provides critical analysis in details and depicts the range of real and potential threats and their consequences. In his concluding remarks claims that contemporary dimension of threats to Poland’s security is connected first of all with various issues related with access to information.
PL
Artykuł stanowi próbę naszkicowania panoramy najistotniejszych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa informacyjnego współczesnej Polski. Punktem wyjściowym prowadzonych rozważań jest krytyczna analiza dotychczas stosowanych ujęć terminów „bezpieczeństwo informacyjne” i „zagrożenie informacyjne”. W dalszej części po ukazaniu głównych zagrożeń charakterystycznych dla globalnego społeczeństwa informacyjnego autor wskazuje listę zasadniczych zagrożeń informacyjnych dla bezpieczeństwa współczesnej Polski, zaliczając do nich: ograniczanie dostępu do informacji związane z: nadmierną uznaniowością i restrykcyjnością systemu ochrony tajemnic, słabością systemu udostępniania informacji publicznych, wykluczenie cyfrowe, hermetyzacją specjalistycznej terminologii, naruszanie wolności informacyjnej związane z rozwojem różnych form inwigilacji, niedoskonałości systemu ochrony danych osobowych, zapóźnienia w wprowadzaniu e-administracji, przestępczość w sferze informacyjnej. Posługując się tak wyspecyfikowanym katalogiem zagrożeń autor dokonuje ich szczegółowej egzegezy, ukazując zarówno skalę, jak i realne oraz potencjalne ich konsekwencje. W konkluzji rodzi to wniosek, iż współczesny wymiar zagrożeń dla bezpieczeństwa informacyjnego Polski wiąże się przede wszystkim z wielowątkowo traktowanymi kwestiami dostępu do informacji.
Keywords
Year
Issue
8
Pages
81-99
Physical description
Dates
published
2015-02-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ps_2015_1_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.