PL EN


2017 | 10 | 529-545
Article title

STAN BEZPIECZEŃSTWA W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ W 2016 ROKU

Content
Title variants
EN
THE STATE OF SECURITY IN LATIN AMERICA IN 2016
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article provides an analysis of security in Latin America in 2016, taking into account the nature of threats that exist in the region. The first part of the paper presents the problems arising from ongoing border disputes between Latin American countries. Then, the issue of Latin American terrorism is discussed in light of events 2016. The third part is dedicated to organized crime in Latin America and the threats it generates. A special focus has been placed on the issue of illegal drug trade. The last part covers the conclusion stemming from the considerations developed in the article, as well as a two-part forecast. The first one is short-term and applies for 2017. The second one is a long-term forecast and goes beyond 2017.
PL
Artykuł stanowi analizę stanu bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej w roku 2016, biorąc pod uwagę charakter istniejących w regionie zagrożeń. W pierwszej kolejności przedstawione zostały problemy wynikające z toczących się między państwami latynoamerykańskimi sporów granicznych. Następnie, w kontekście wydarzeń z roku 2016 r., omówiony został problem terroryzmu w Ameryce Łacińskiej. Ostatnia część właściwej analizy poświęcona jest przestępczości zorganizowanej i generowanych przez  nią zagrożeniom. Szczególny nacisk położony został na problem narkobiznesu. Zwieńczenie artykułu stanowi podsumowanie omawianych kwestii, jak również prognoza o dwojakim charakterze: krótkoterminowa, dotycząca roku 2017, oraz długoterminowa, wykraczająca poza bieżący rok. 
Year
Issue
10
Pages
529-545
Physical description
Dates
published
2017-12-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ps_2017_1_28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.