PL EN


2017 | 10 | 173-190
Article title

THE IMPORTANCE OF PEACE AND STABILITY FOR THE DEVELOPMENT OF SUB-SAHARAN AFRICA

Authors
Content
Title variants
PL
ZNACZENIE POKOJU I STABILIZACJI DLA ROZWOJU AFRYKI SUBSAHARYJSKIEJ
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Z analizy sytuacji państw Afryki Subsaharyjskiej wynika, że trwały, zrównoważony rozwój w warunkach wojny czy innych konfliktów zbrojnych nie jest możliwy. Pomoc z zewnątrz ma w tych krajach przede wszystkim charakter pomocy humanitarnej. Jest ona potrzebna i ratuje ludzkie życie. Sama w sobie nie likwiduje jednak przyczyn konfliktów ani nie jest w stanie zapewnić trwałego rozwoju. W przypadku państw o najgorszej sytuacji, pomoc humanitarna nie wpływa też w istotny sposób na zmniejszenie tendencji migracyjnych. Budowanie trwałego rozwoju musi być poprzedzone skutecznym zakończeniem konfliktów oraz wyeliminowaniem lub radykalnym ograniczeniem ich przyczyn. Rozwój społeczny i gospodarczy państw Afryki Subsaharyjskiej, doświadczających konfliktów zbrojnych i niestabilności jest zatem uzależniony w pierwszej kolejności od rozwiązań politycznych, a nie ekonomicznych.
EN
This analysis of the situation of Sub-Saharan Africa states shows that it is impossible to achieve permanent, sustainable development in the conditions of war or other military conflicts. External aid for such countries is first and foremost humanitarian aid. Although such aid is necessary and helps save human lives, it does not eliminate the reasons for conflicts and is unable to ensure stable development. In the states with the worst situation, humanitarian aid does not have a significant influence on reducing migration trends. Before permanent development occurs, conflicts have to be efficiently resolved and their reasons eliminated or radically limited. The social and economic development of SSA states, which are currently suffering from armed conflicts and instability, is therefore primarily dependent on political rather than economic solutions.
Year
Issue
10
Pages
173-190
Physical description
Dates
published
2017-12-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ps_2017_1_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.