PL EN


2019 | 12 | 233-245
Article title

The Issue of Self-defence Based on Crisis Management and Combat System Krav Maga

Content
Title variants
PL
Problematyka samoobrony w oparciu o zarządzanie kryzysowe i system walki krav maga
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem niniejszej publikacji jest potwierdzenie, że schemat działania, opracowany w oparciu o system walki Krav Maga i zarządzanie kryzysowe zapewnia bezpieczeństwo jednostce wobec zagrożenia, jakim jest atak uliczny. Na początku artykułu omówiono problematykę samoobrony, przedstawiono system walki Krav Maga oraz wprowadzono najważniejsze elementy teorii zarządzania kryzysowego. W dalszej części dokonana została analiza każdej z faz zarządzania kryzysowego, w odniesieniu do zagrożenia atakiem ulicznym. Autor szczegółowo odpowiada na pytania badawcze: Jakie jest najlepsze źródło, dzięki któremu można nauczyć się skutecznej samoobrony? Jak powinna zachować się jednostka w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego wobec zagrożenia atakiem ulicznym, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo? Przeprowadzona w pracy analiza w oparciu o dostępne źródła, obserwacje oraz zdobyte doświadczenia autora daje jednoznaczne potwierdzenie, że systemy walki są najlepszym źródłem, dzięki któremu można nauczyć się skutecznej samoobrony, ponieważ biorą pod uwagę wszystkie elementy, które towarzyszą atakowi ulicznemu. Postępując zgodnie ze schematem zawartym w publikacji, każda osoba, bez względu na wiek, płeć czy posturę fizyczną może efektywnie zwiększyć własne bezpieczeństwo personalne.
EN
The goal of this publication is to confirm that the pattern of operation, developed based on the Krav Maga combat system and crisis management, provides an individual with safety against the threat of a street attack. At the beginning of the article, the issues of self-defence were discussed, the Krav Maga combat system was presented and the most important elements of the crisis management theory were introduced. Later in the paper, an analysis of each of the crisis management phases was carried out in relation to the risk of a street attack. The author answers the research questions in detail: What is the best source through which you can learn effective self-defence? How should an individual behave in particular phases of crisis management against the threat of a street attack to ensure its own safety? The analysis made in the paperwork based on available sources, observations and the author’s experience gained gives an unambiguous confirmation that combat systems are the best source through which one can learn effective self-defence, because they take into account all the elements that accompany a street attack. Following the scheme included in the publication, every person, regardless of age, sex or physical posture can effectively increase their own personal safety.
Year
Issue
12
Pages
233-245
Physical description
Dates
published
2019-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ps_2019_1_15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.