PL EN


2019 | 12 | 271-282
Article title

China’s Strategic Economic Growth (1978-2018)

Content
Title variants
PL
Strategiczny wzrost gospodarczy Chin (1978-2018)
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Chiny są aktualnie wiodącą potęgą gospodarczą, notującą w latach 1979–2018 pięćdziesięciokrotny wzrost produktu krajowego brutto (PKB) do poziomu 13,2 bln USD. Jest to 10-krotność PKB Rosji i prawie 30-krotność PKB Polski. Nominalnie PKB Chin jest drugim na świecie po Stanach Zjednoczonych. Autorzy nie tylko omawiają czynniki chińskiego fenomenu, ale także próbują przeanalizować główne elementy chińskiego sukcesu w rozwoju gospodarczym. Celem artykułu jest kompleksową analizą kluczowych cech chińskiej strategii rozwoju gospodarczego. Autorzy badają kluczowe cechy chińskiej strategii rozwoju gospodarczego, priorytetowe kierunki jego modernizacji: reformy administracji publicznej i państwowe regulacje gospodarcze, a także analizują czynniki przyciągania inwestycji krajowych i zagranicznych w celu osiągnięcia przełomu w rozwoju społeczno-gospodarczym. Autorzy zastosowali metodę analityczną, porównawczą, instytucjonalną i socjologiczną.
EN
Today, China is the leading economic power, its gross domestic product (GDP) increased from 1979 to 2018 in 50 times, to $13,2 trillion. This is 10 times the GDP of Russia and almost 30 times the GDP of Poland. China’s nominal GDP is the second in the world after the United States. The authors not only reveal the factors of the Chinese phenomenon, but also attempt to analyze the main components of China’s success in economic development. The purpose of this study is a comprehensive analysis of key features of China’s economic development strategy. Тhe authors examine the key features of China’s economic development strategy, the priority directions of its modernization: public administration reforms, state regulation of the economy, analyze the features of attracting national and foreign investments for a breakthrough in socio-economic development. Тhe authors used the analytical, comparative, institutional and sociological methods.
Year
Issue
12
Pages
271-282
Physical description
Dates
published
2019-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ps_2019_1_17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.