PL EN


2019 | 12 | 335-350
Article title

Selected Aspects of Iran’s Hydrological Security

Content
Title variants
PL
Bezpieczeństwo hydrologiczne Iranu – wybrane aspekty
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza bezpieczeństwa hydrologicznego Iranu i weryfikacja następującej hipotezy: niski poziom bezpieczeństwa hydrologicznego stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń ekologicznych tego państwa. Przy wykorzystaniu metody ilościowej, decyzyjnej i analizy instytucjonalno-prawnej podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze: (1) jakimi zasobami wodnymi dysponuje Iran i czy obywateli dotykają niedobory tego surowca?; (2) czy zarządzanie wodami podziemnymi, zbiornikami zamkniętymi i rzekami odbywa się w sposób zrównoważony? (3) czy działania irańskich władz zapewniają bezpieczeństwo hydrologiczne państwa? Analizowane w artykule komponenty bezpieczeństwa wodnego Iranu prowadzą do wniosku, że państwo to stoi w obliczu poważnego kryzysu ekologicznego wynikającego z kurczących się zasobów wody słodkiej.
EN
The main objective of this paper is to analyze Iran’s hydrological security and to verify the hypothesis that the low level of Iran’s hydrological security is one of the country’s most important ecological threats. An attempt to answer the following research questions is made using the quantitative method, decision-making method and institutional and legal analysis: (1) what water resources does Iran have, and are citizens suffering from a shortage of water?; (2) is the management of groundwater, closed reservoirs and rivers sustainable?; (3) do the actions of the Iranian authorities safeguard the hydrological security of the state? The analysis of the factors of Iran’s water security carried out in this paper leads to the conclusion that this country is facing a serious ecological crisis resulting from shrinking fresh water resources.
Year
Issue
12
Pages
335-350
Physical description
Dates
published
2019-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ps_2019_1_21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.