PL EN


2016 | 32 |
Article title

Wybrane hasła kampanii społecznych. Komunikacyjne i stylistyczne aspekty ich funkcjonowania

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem opisu są wybrane hasła kampanii społecznych analizowane z perspektywy komunikacyjnej i stylistycznej. Materiał badawczy stanowią hasła zgłoszone do Konkursu „Kampania Społeczna Roku 2014”. Ogląd zebranego materiału językowego potwierdza, iż hasła promujące kampanie często są wyrazem aktualnie panującej mody, odzwierciedlają istniejące w języku tendencje oraz odpowiadają na potrzeby i zainteresowania społeczne, nawiązują do innych odmian języka (zwłaszcza odmiany potocznej), odsyłają do utrwalonych w polszczyźnie frazeologizmów czy przysłów, ewokują rozmaite skojarzenia. Osobną grupę stanowią hasła, w których stosowane są rozmaite gry językowe, m.in. gra słów, formą graficzną czy brzmieniową. Jeszcze inne są rymowane lub mają charakter poetycki, niejasny, intrygujący.
EN
This article is devoted to slogans accompanying social campaigns; they are analysed from the perspective of the communication and style. The research material includes social campaign projects submitted for the “Social Campaign of the Year 2014” competition. A review of the collected linguistic material confirms that campaign slogans often reflect the prevailing linguistic fashion or the language trends. They also fulfil social needs and interests, refer to other varieties of the language (especially the colloquial variety) refer to phrases and proverbs well-established in the Polish language and evoke various associations. Attention has also been paid to slogans employing various word games like play on words, the spelling or the sound of the words. The analysis covers also a group with rhyming slogans or ones of poetic, ambiguous or intriguing nature.
Year
Issue
32
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-12-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_psj_2016_32_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.