PL EN


2013 | 27 | 107-115
Article title

Cinematographic Transformations of the Gospel. A Mariological Perspective

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł Filmowe transformacje Ewangelii. Perspektywa mariologiczna przedstawia analizę dwóch współczesnych obrazów o życiu Jezusa i Jego Matki: pochodzącego z roku 1995 francuskiego filmu Marie de Nazareth w reżyserii Jeana Dellanoya oraz powstałego cztery lata później dzieła Kevina Konnora Mary, Mother of Jesus. Przedmiotem analizy jest filmowa interpretacja życia Jezusa i Jego Matki opisanego na kartach Ewangelii. Charakteryzując obydwa obrazy, autor zauważył, że scenarzyści położyli akcent na wymiar historyczny, społeczny, polityczny i kulturo- wy epoki. W podobnej perspektywie ukazane zostało dzieło zbawcze Chrystusa oraz pełnia objawienia Bożego, która się w Nim zrealizowała. Należy podkreślić, że reżyserzy obydwóch obrazów wykazali troskę o to, aby postać Matki Jezusa została przedstawiona w sposób jak najbardziej wierny, prawdziwy i autentyczny. Dostrzeżone transformacje ewangelicznych opisów miały na celu pogłębienie niektórych aspektów, wydobycie nieznanych wątków, aby w sposób atrakcyjny i autentyczny ukazać życie Maryi. Tego typu interpretacje nie doprowadziły do znaczącej deformacji obrazu Błogosławionej Dziewicy. Dokonana analiza wykazała, że obrazy, mimo iż starają się wiernie oddać realia życia Jezusa i Maryi, to jednak akcentują zbytnio wymiar horyzontalny, podczas gdy nadprzyrodzony jest praktycznie nieobecny. Zbyt słabo podkreślono interwencje Boga w życiu Maryi oraz cuda dokonane podczas ziemskiej misji Jezusa, koncentrując się jedynie na najistotniejszych: wcieleniu, Bożym narodzeniu oraz tajemnicy paschalnej. Autor artykułu zauważa potrzebę stworzenia nowego języka, operującego symbolem, który byłby otwarty na wymiar transcendentny, pozwalając lepiej opisać tajemnicę Tego, który jest Nieogarniony i Święty.
Keywords
Year
Issue
27
Pages
107-115
Physical description
Dates
published
2013-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pst_2013_27_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.