PL EN


2015 | 29 | 17-25
Article title

Interpreting the Documents of Vatican II Integrally

Content
Title variants
PL
Interpreting the Documents of Vatican II Integrally
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Komentatorzy szesnastu dokumentów Soboru Watykańskiego II (1962-65) rozumieją znacze- nie tych tekstów, jako wypływające z intencji ich autorów - biskupów i ekspertów - którzy opra- cowywali i nanosili poprawki do dokumentów przeznaczonych dla soborowych ojców (intentio auctoris). Teksty wyrażają to, co autorzy mieli na myśli. Taka interpretacja pomija znaczenie, które jest owocem odczytania tekstu przez czytelników (intentio legentis) oraz trwającą historię samego tekstu (intentio textus ipsius). Studia literackie, filozoficzne, biblijne, oraz prawnicze ukazują, że dążenie do odkrycia znaczenia każdego tekstu, musi uwzględniać również jego interpretację kształ- towaną poprzez historię oraz przez jego czytelników.
EN
Commentators on the sixteen documents from the Second Vatican Council (1962-65) regularly understand the meaning of those texts to derive merely from the intentions of their authors., those bishops and experts who drafted and revised the documents for the council fathers (intentio auctoris). The texts mean what the authors meant. This is to ignore the meaning that derives from readers (intentio legentis) and the ongoing history of the text itself (intentio textus ipsius). Literary, philosophical, biblical, and legal studies illustrate how the quest for meaning takes us beyond the author of a text to recognize that the integral meaning of any text is also shaped by the history of  its interpretation and readers.
Year
Issue
29
Pages
17-25
Physical description
Dates
published
2015-12-04
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pst_2015_29_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.