PL EN


2010 | 1 | 151-166
Article title

Czy renesans monarchii absolutnej? Zmianyw Konstytucji Księstwa Lichtensteinu z 2003 roku.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
In 2003 citizens of Liechtenstein adopted a package of amendments to the Constitution which allowed for a substantial strengthening of the monarch’s power. These changes have since been severely criticized by the Council of Europe, with concerns as to the possible retreat from a constitutional monarchy leading to the possible renaissance of absolute monarchy. This question is answered in this article, which further proves that the concerns raised by the Council of Europe are unjustified.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
151-166
Physical description
Dates
published
2018-10-31
Contributors
References
 • R. Herbut, Monarchia, [w:] Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 2004
 • Ustawa Zasadnicza Państwa Miasta Watykańskiego z dnia 26 listopada 2000 rok
 • Akt Związku Niemieckiego z 8 czerwca 1815 roku (Deutsche Bundesakte vom 8. Juni 1815), http://www.documentarchiv.de/nzjh/dtba.html, 28.02.2010
 • A. Jureczko, E. Wac, Historia Liechtensteinu, [w:] Historia małych krajów Europy, red. J. Łaptos, Wrocław 2007
 • M. Śmigasiewicz, System polityczny Księstwa Liechtenstein, Warszawa 1999
 • Książęcy Dekret z 20 czerwca 1852 roku o uchyleniu i zastąpieniu Konstytucji z 26 września 1852 roku (Fürstlicher Erlaß vom 20. Juli 1852 aufgehoben und ersetzt durch Verfassung vom 26. September 1862)
 • Konstytucja Księstwa Liechtensteinu z 26 września 1862 roku (Verfassung des Fürstenthums Liechtenstein vom 26. September 1862)
 • FBP Liechtenstein – Gründerjahre, http://www.fbp.li/fbp/geschichte/gruenderjahre, 28.02.2010
 • Konstytucja Księstwa Liechtensteinu z 5 października 1921 roku (Verfassung des Fürstentums Liechtenstein vom 5. Oktober 1921)
 • Constitution – A New Constitution for the Principality of Liechtenstein, http://www.fuerstenhaus.li/en/verfassung/index.html, 27.02.2010
 • Przemówienie Księcia Jana Adama II z okazji otwarcia sesji parlamentu z 12 lutego 1998
 • roku (12. Februar 1998 – Rede zur Landtagseröffnung), http://www.liechtenstein.li/eliechtenstein_main_sites/portal_fuerstentum_liechtenstein/fl-med-infosmedien/flmed-reden/fl-med-pia-reden-1998.htm?rid=30975, 28.02.2010
 • Przemówienie Księcia Jana Adama II z okazji Święta Narodowego z 15 sierpnia 2000 roku (15. August 2000 – Ansprache zum Staatsfeiertag), http://www.liechtenstein.li/eliechtenstein_main_sites/portal_fuerstentum_liechtenstein/fl-med-infos-medien/fl-med-reden/fl-med-pia-reden-2000.htm?rid=30993, 27.02.2010
 • Przemówienie Księcia Jana Adama II z okazji otwarcia sesji parlamentu z 16 lutego 2000 roku (16. Februar 2000 – Rede zur Landtagseröffnung), pohttp://www.liechtenstein.li/eliechtenstein_main_sites/portal_fuerstentum_liechtenstein/fl-med-infos-medien/fl-med-reden/fl-med-pia-reden-2000.htm?rid=30994, 27.02.2010
 • Przemówienie przewodniczącego Landtagu z okazji otwarcia sesji parlamentu z 29 marca 2001 roku (29. März 2001 – Ansprache zur Landtagseröffnung), http://www.liechtenstein.li/eliechtenstein_main_sites/portal_fuerstentum_liechtenstein/flmed-infos-medien/fl-med-reden/fl-med-pia-reden-2001.htm?rid=31010, 28.02.2010
 • Przemówienie Erbprinza Alojzego do Szwajcarsko – Austriackiej Izby Gospodarczej (16. Mai 2001 – 78. Generalversammlung der Handelskammer Schweiz-Österreich), http://www.liechtenstein.li/eliechtenstein_main_sites/portal_fuerstentum_liechtenstein/fl-med-infos-medien/fl-med-reden/fl-med-pia-reden-2001.htm?rid=30999, 28.02.2010
 • Przemówienie przewodniczącego Landtagu z okazji otwarcia sesji parlamentu z 7 lutego 2002 roku (7. Februar 2002 – Ansprache zur Landtagseröffnung), http://www.liechtenstein.li/eliechtenstein_main_sites/portal_ fuerstentum_liechtenstein/flmed-
 • infos-medien/fl-med-reden/fl-med-pia-reden-2002.htm?rid=42957, 28.02.2010.
 • Volksabstimmung, http://www.fuerstenhaus.li/en/verfassung/volksabstimmung. html, 27.02.2010
 • Przemówienie Księcia Jana Adama II z okazji otwarcia sesji parlamentu z 13 lutego 2003 roku (13. Februar 2003 – Rede zur Landtagseröffnung), http://www.liechtenstein. li/eliechtenstein_main_sites/portal_fuerstentum_liechtenstein/fl-med-infosmedien/fl-med-reden/fl-med-pia-reden-2003.htm?rid=42916, 28.02.2010
 • Z. T. Pallinger, Księstwo Liechtensteinu na tle porównań międzynarodowych,„Beiträge Liechtenstein – Institut” 2003, nr 14,
 • Opinia do poprawek do konstytucji proponowanych przez Dwór Książęcy Liechtensteinu Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisji Weneckiej), opinia nr 227/2002, http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL%282002%-29149-e.asp; 28.02.2010
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_r_2010_1_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.