PL EN


2010 | 1 | 203-218
Article title

Jaka tożsamość kulturowa dla dzisiejszej Europy?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The present article addresses the question of cultural identity of today’s Europe and the shape it should take. Such issues as relation between European identity and national identities in the context of the continent’s cultural diversity are considered from interdisciplinary perspective. Two paradigms presented in the article: the essentialist and constructivist approach to identity serve as a starting point for reflection on the basis of the European identity as well as on its future form.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
203-218
Physical description
Dates
published
2018-10-31
Contributors
References
 • R. Brubaker, Au-delà de l’identité, „Actes de la recherches en sciences sociales” no 129, septembre 2001
 • R. Brubaker, Au-delà de l’identité, „Actes de la recherches en sciences sociales” no 129, septembre 2001
 • C. Lévi-Strauss, L’identité, Paris 1983
 • F. Gołembski, Kulturowe aspekty integracji europejskiej, Warszawa 2008
 • Z. Mach, Tożsamość europejska – dzieło ewolucji czy kontstrukt polityczny?, http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/090629_tozsamosc_europejska_pl.htm, 22.09.2009.
 • P. Valery, Note ou L’Européen, http://classiques.uqac.ca/classiques/Valery_paul/note_ou_leuropeen/valery_ europeen.pdf, 23.09.2009.
 • H. Mendras, L’Europe des Européens. Sociologie de l’Europe occidentale, Gallimard
 • ---
 • E. Morin, Penser l’Europe, Gallimard 1990
 • J. Such, Wymiary integracji europejskiej a poczucie tożsamości Europejczyka, [w:] Współczesna Europa w poszukiwaniu swojej tożsamości, red. Z. Drozdowicz, Poznań 2003
 • E. Jeliński, Wspólna Europa – mit czy rzeczywistość? [w:] Współczesna Europa w poszukiwaniu swojej tożsamości, red. Z. Drozdowicz, Poznań 2003
 • J. Derrida, J. Habermas, Po wojnie: odrodzenie Europy, „Krytyka polityczna” nr 5, Warszawa 2005
 • Z. Bauman, Europa niedokonczona przygoda, tłum. T. Kunz, Kraków 2005
 • K. Kowalski, Europa: mity, modele, symbole, Kraków 2002
 • S. De Madariaga, Portait of Europe, s. 10, za: G. A. Hosking, G. Schöpflin, Myths and nationhood, London 1997.
 • E. Lourenço, De l’Europe comme culture, «Finisterra» no du printemps 1989
 • M. Kuniński, Czy Europejczycy mogą być dobrymi obywatelami Unii?, [w:] Kryzys tożsamości politycznej a proces integracji europejskiej, red. B. Markiewicz, R. Wonicki, Warszawa 2006
 • M. Buchowski, Tożsamość Europejczyków: jedność i podziały, [w:] Dylematy tożsamości europejskich pod koniec drugiego tysiąclecia, red. J. Mucha, W. Olszewski, Toruń 1997
 • U. Beck, E. Grande, Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, tłum. A. Ochocki, Warszawa 2008
 • U. Beck, Zrozumcie Europę!, „Krytyka Polityczna” nr 5, Warszawa 2005
 • S. Hall, Culture, community and nation, „Cultural Studies” 1993
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_r_2010_1_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.