PL EN


2011 | 3 | 11-25
Article title

Wojna polsko-polska a kryzys postindustrialny

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The author presents the Polish – Polish war issue by using the post-industrial crisis theory. He concentrates on the A. Toffler’s theory of the Second and Third Wave and on the term of Superfight. According to the author, the two sides of Polish – Polish war are the supporters of both the Second Wave and the Liquid Modernity. Polish – Polish war will be increasing while supporters of the Liquid Modernity accept the ideas accurate for the Third Wave.
Keywords
Year
Issue
3
Pages
11-25
Physical description
Dates
published
2018-10-31
Contributors
References
 • M. Majewski, P. Reszka, Wojna polsko-polska, „Dziennik Polska-Europa-Świat” z dnia 18 lipca 2008
 • Nie zmieniam oceny Jaruzelskiego, Wiadomości, http://www.tvn24.pl/-1,1685998,0,1,komorowski-nie-zmieniam-oceny-jaruzelskiego,wiadomosc.htm, 13.03.2011 r.
 • K. Wielecki, Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrializmu, Warszawa 2003
 • A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1997
 • http://www.tvn24.pl/-1,1668615,0,1,akcja-krzyz-pod-palacem-cyrk-udal-sie,wiadomo sc.html, 30.03.2011 r.
 • B. Puzio-Wacławik, Przeobrażenia trójsektorowej struktury zatrudnienia w Polsce, na tle doświadczeń krajów Unii Europejskiej, [w:] Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, red. D. Kopycińskiej, Szczecin 2007
 • Prezes PiS (nie) odpowiedział Małyszowi, http://www.tvn24.pl/1,1696658,druk.html, 30.03.2011 r
 • Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Kraków 2006
 • Zob. Projekt Prawa i Sprawiedliwości. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.pis.org.pl/download.php?g=mmedia&f=konstytucja_2010.pdf, 28.03.2011 r.
 • Treść 2. posiedzenia Sejmu (Obrady w dniu 10 listopada 2005 r.), Sejm Rzeczypospolitej Polskiej kadencja V, Warszawa 2005
 • J. Lichocka, Dorn: krytykuje nas rojowisko histeryków, „Dziennik Polska-Europa-Świat” z dnia 26-27 sierpnia 200
 • Sprawozdanie Stenograficzne z 10 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 lutego 2006 r. (trzeci dzień obrad), Sejm Rzeczypospolitej Polskiej kadencja V, Warszawa 2006
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_r_2011_3_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.