PL EN


2011 | 3 | 157-183
Article title

„Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita” wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie ustawy lustracyjnej (analiza porównawcza)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The article deals with a problem of vetting in the press discourse taken “Gazeta Wyborcza” and “Rzeczpospolita” as an example. There is an attempt to present oppositional attitudes of both titles against each other. All the articles about a vetting problem a week before and after May 11, 2007 were analyzed. Some questions had also been asked. Was the sentence similarly commented by both newspapers and Why was it commented in a particular way? After the analysis, the hypothesis was confirmed. That is, the comments on the sentence were opposite and unbalanced. It was because of different newspapers’ programme lines. It was ascertained that “Gazeta Wyborcza” was against the vetting whereas “Rzeczpospolita” supported it.
Keywords
Year
Issue
3
Pages
157-183
Physical description
Dates
published
2018-10-31
Contributors
References
 • P. Grzelak, Wojna o lustrację, Warszawa 2005, s. 7, za: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1995
 • B. Banaszkiewicz, Rozrachunek z przeszłością komunistyczną w polskim ustawodawstwie i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Ius et Lex” 2003, nr 1
 • J. Woleński, Lustracja jako zwierciadło, Kraków 2007
 • A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2005, Kraków 2007
 • Wzrosła sprzedaż jedynie „Dziennika Gazety Prawnej”, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wzrosla-sprzedaz-jedynie-dziennika-gazety-prawnej, 17.05.2010 r
 • P. Śpiewak, Problem lustracji w dyskursie prasowym po 1989 r., [w:] Retoryka i polityka, red. M. Czyżewski, Warszawa 2010
 • J. Żakowski, Nasze cierpienia w lustracyjnym piekle, Rzeczpospolita z dnia 18 maja 2007
 • A. Michnik, Adam Michnik: otwórzmy teczki, Gazeta Wyborcza z dnia 14 maja 2007
 • M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001
 • M. Szulczewski, Informacja. Publicystyka, [w]: Teoria i praktyka dziennikarstwa, red. B. Golka, Warszawa 1964
 • M. Czech, Trybunał obronił demokrację, Gazeta Wyborcza z dnia 12 maja 2007
 • M. Bosacki, Premier i stu agentów, Gazeta Wyborcza z dnia 15 maja 2007
 • A. Romaszewska, Ratujmy z lustracji, co się da, Rzeczpospolita z dnia 16 maja 2007
 • B. Wildstein, Zwycięstwo antylustracyjnego frontu, Rzeczpospolita z dnia 14 maja 2007
 • P. Semka, Polityka puka do bram Trybunału, Rzeczpospolita z dnia 11 maja 2007
 • B. Wildstein, Demokracja według europejskiego salonu, Rzeczpospolita z dnia 7 maja 2007
 • P. Wroński, Konstytucja 3 maja z lustracją w tle, Gazeta Wyborcza z dnia 4 maja 2007
 • E. Olczyk, Lustracyjny szczyt u prezydenta, Rzeczpospolita z dnia 16 maja 2007
 • M. Czech, Trybunał obronił demokrację, Gazeta Wyborcza z dnia 12 maja 2007
 • B. Wildstein, Ozdrowieńczy wstrząs jawności, Rzeczpospolita z dnia 12 maja 2007
 • Ch. Perelman, Imperium retoryki, Warszawa 2004
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_r_2011_3_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.