PL EN


2011 | 3 | 187-197
Article title

Patrioci krytyczni kontra mitomani. Walka o politykę historyczną w obliczu Grossa

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Patriotism is one of the concepts that cannot be easily interpreted. It can be seen at least two models of patriotism - „critical”, which draws attention also to the shameful experience and „conservative”, associated with the myth of proud and suffering of the Polish nation, connected also with a specific historical policy. Visible manifestation of these extreme camps are public debates on the publications of J. T. Gross, showing the Poles as perpetrators of suffering and death of many Jews.
Keywords
Year
Issue
3
Pages
187-197
Physical description
Dates
published
2018-10-31
Contributors
References
 • J. Szacki, O narodzie i nacjonalizmie, „Znak” 1997, nr 3
 • J. J. Lipski, Dwie ojczyzny – dwa patriotyzmy [w:] Ile ojczyzn? Ile patriotyzmów?, red. M. Syska, Warszawa 2007
 • J. Kurski, Kicz patriotyczny, „Gazeta Wyborcza” z dnia 6 stycznia 2006 roku, wywiad ukazał się także w książce Roberta Traby Historia – przestrzeń dialogu, Warszawa 2006,
 • L. Nijakowski, Polska polityka pamięci, Warszawa 2008
 • A. Wolff-Powęska, Polskie spory o historię i pamięć, „Przegląd Zachodni”, 2007, nr 1.
 • A. Smolar, Władza i geografia pamięci, [w:] Pamięć. Wyzwanie dla nowoczesnej Europy, red. R. Traba, Olsztyn 2008
 • B. Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006
 • M. Bilewicz, Nie tylko o „Strachu”. Psychologia potocznego rozumienia historii, „Zagłada Żydów. Studia i materiały” 2008, nr 4,
 • S. Sierakowski, Chcemy innej historii, „Gazeta Wyborcza” z dnia 11 czerwca 2003
 • L. Nijakowski, Polska polityka pamięci, Warszawa 2008
 • M. Adamczyk-Garbowska, H. Duda, Terminy Holokaust, Zagłada i Szoa oraz ich konotacje leksykalno – kulturowe w polszczyźnie potocznej i dyskursie naukowym, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. K. Pilarczyk, t. 3, Kraków 2003
 • J. Błoński, Biedni Polacy patrzą na getto, „Tygodnik Powszechny” 1987
 • P. Forecki, Spór o Jedwabne. Analiza debaty publicznej, Poznań 2008
 • J. T. Gross, Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny 2000,
 • jak bratem, a jak katem, dyskusja w 60. rocznicę pogromu kieleckiego z udziałem B. Weigl, M. Kofty, S. Kapralskiego, A. Żbikowskiego, M. Bilewicza i B. Białka, „Charaktery” 2006, nr 7
 • A. Wójcik, Dyskusja Strachem podszyta, „Charaktery”, 2008, nr 4
 • J. T. Gross, I. Grudzińska-Gross, Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów, Kraków 2011
 • Wpis na blogu ks. T. Isakowicza-Zaleskiego z 1 lutego 2011 r., Maszynopis Grossa krąży po Krakowie, http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=3748 14.03.2011 r
 • D. Gawin, O pożytkach i szkodliwości historycznego rewizjonizmu, „Przegląd Polityczny” 2006, nr 75,
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_r_2011_3_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.