PL EN


2011 | 4 | 159-167
Article title

E-voting jako forma demokracji bezpośredniej. Dotychczasowe doświadczenia i ich konsekwencje

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
This article is going to point main advantages and disadvantages of e-voting. That form of voting could be a turning point in modern democracy. It can avoid many concerns and problems – there are some certain examples attached. It’s our choice to try e-votig but it’ is essencial to know all pros and cons
Keywords
Year
Issue
4
Pages
159-167
Physical description
Dates
published
2018-10-31
Contributors
References
 • S. Grabowska, Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 2009
 • M. Marczewska-Rytko, Idea demokracji bezpośredniej od okresu antycznego do czasów Internetu i globalizacji, [w:] Demokracja bezpośrednia. Wymiar globalny i lokalny, red. M. Marczewska-Rytko, A. K. Piasecki, Lublin 2010
 • M. Marczewska-Rytko, Demokracja elektroniczna jako próba urzeczywistnienia idei greckiej agory, [w:] Społeczeństwo informacyjne: wizja czy rzeczywistość? t. 2., red. L. H. Haber, Kraków 2004,
 • R. Dahl, Demokracja i jej krytycy, Kraków 1995
 • D. Grodzka, E-demokracja, „Infos” 2009, nr 14 (61),
 • M. Nowina-Konopka, Społeczeństwo informacyjne a teorie demokracji, [w:] Społeczeństwo informacyjne: istota, rozwój, wyzwania, red. T. Białobłocki, J. Moroz, M. Nowina-Konopka, L. W. Zacher, Warszawa 2006
 • S. Koczubiej, E-głosowanie jako element demokracji w społeczeństwie informacyjnym, „Problemy Humanistyki”, 2003/2004, nr 8/9, s. 261-273
 • M. Musiał-Karg, Demokracja bezpośrednia w Szwajcarii. Wykorzystanie ICT w procedurach głosowania, [w:] Demokracja bezpośrednia. Wymiar globalny i lokalny, red. M. Marczewska-Rytko, A. K. Piasecki, Lublin 2010
 • M. Kutyłowski, E-voting: głosowanie elektroniczne, „Infos” nr 10 (57),
 • Stanowisko Stowarzyszenia Internet Society Poland w sprawie głosowania elektronicznego, http://www.isoc.org.pl/files/isoc_stanowisko_wybory_20070110.pdf, 12.08.2011 r.
 • I. Wróbel, Szwajcarskie doświadczenia w głosowaniu przez Internet na przykładzie kantonu Zurych – wnioski dla Polski, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=34345&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=3D5E0A7FE21CDCCB96474A99A7AFE220-2, 12.08.2011 r
 • S. Fenazzi, Der langsame Vormarsch des E-Voting, http://www.swissinfo.ch/ger/Politik/Fuenfte_Schweiz/Der_langsame_Vormarsch_des_E-Voting.html?cid=28665726, 26.08.2011 r.
 • Via Internet an die Wahlurnen am 23. Oktober 2011, http://www.ch.ch/abstimmungen_und_wahlen/ 02186/02191/02334/index.html?lang=de, 26.08.2011 r.
 • C. Leggewie, Internauci czyli: dobrze poinformowani obywatel w społeczeństwie współczesnym, „Transit. Przegląd Europejski” 1998, nr 4, za: M. Marczewska-Rytko, Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin 2001
 • T. Becker, Teledemocracy: Bringing Power Back to People, „The Futurist” 1981, za: Ibidem, s. 179.
 • E. Pietrzyk-Zieniewicz, Polityka w Internecie – populizm jako konsekwencja zaburzeń dialogu, [w:] Demokracja a nowe środki komunikacji społecznej, red. J. Adamowski, Warszawa 2004
 • W. T. Kulesza, P. Winczorek, Demokracja u schyłku XX wieku, Warszawa 1992
 • N. B. Freeman, Populism+Telecommunications=Global Democracy, „�National Review”, 15 września 1993 r.,
 • W. J. Burszta, Internetowe polis, „Przegląd Polski”, 5 kwietnia 2002
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_r_2011_4_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.