PL EN


2015 | 12 | 127-142
Article title

Ewolucja samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1989-1998

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
In the present article focuses on showing the transformation of local government in Poland after 1989. The writing discussed the issues related to the evolution of local government on the ground in the context of the changing political and social reality. Shown are the determinants of the transformation of local government, were also presented new legal conditions and their impact on the evolution of the local administration. Particular attention was paid to the reform of the administration in 1998 and its impact on the shape of the current administration.
Keywords
Year
Issue
12
Pages
127-142
Physical description
Dates
published
2018-10-31
Contributors
References
 • Doganowski R. (2001) Ustrój i zadania samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji Publicznej, Sulechów.
 • Dolnicki B. (2001) Samorząd Terytorialny, Wolters Kluwer Polska Sp. Z o.o., Warszawa.
 • Gilowska Z. G. Gorzelak, B. Jałowiecki, K. Sobczak, (1998) Kierunki polityki regionalnej Polski. Studia Regionalne i Lokalne nr 24 (57), Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa.
 • Gilowska Z.(1999) Powiat samorządowy – porażka czy wyzwanie?, Pomorski Przegląd Gospodarczy, 1,Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
 • Gończar M. (1990) Samorząd wsi-historia i nowe możliwości, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa.
 • Nawrot B. Poładecki J.(1999) Samorząd gminny w Polsce. Doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM Poznań.
 • Obrębalski M. (red) (1991) Samorząd Terytorialny w Polsce i Europie, Wydawnictwo AE Wrocław.
 • Pająk K. (2007) Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Słobodzian B. (2005) Współczesny system samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Tarno J. P. (red.) Samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa 2004.
 • Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin, Dz. U. 1990, nr 129, poz. 600.
 • Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, Dz. U. 1990, nr 32, poz. 191.
 • Ustawa z dnia 11 października 1991 r. o referendum gminnym, Dz. U. 1990. nr 110, poz. 47.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania, Dz. U. 1990, nr 89, poz. 518.
 • Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gminy a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. 1990, nr 34, poz. 198.
 • Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, Dz. U. 1990, nr90, poz. 124.
 • Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej Dz. U. 1990, nr 21, poz. 123.
 • Ustawa z dnia 24 maja 1990 o zmianie ustawy- kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. 1990, nr 34, poz. 201.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1990 nr 16 poz. 94.
 • Wykrętowicz S. (red.) (2008) Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Wytrążek W. (2009) Samorząd terytorialny w XX wieku w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_r_2015_8_
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.