PL EN


2016 | 13 | 97-111
Article title

TRZY POLA KONFLIKTU PRZEZ TRZY DZIESIĘCIOLECIA. TRUDNOŚCI W RELACJACH MIĘDZY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM A III RP

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Author describes relationships between catholic church and state through the lens of the three conflicts that have developed since III RP inception. The first conflict concerns financial issues, the second affects education, the third applies to bioethics. Given the lack of visible political will, it is hard to expect that relations between church and state will be deeply corrected. As a result, we should be prepared for new conflict to appear.  
Year
Issue
13
Pages
97-111
Physical description
Dates
published
2018-10-31
Contributors
References
 • Apel Prezydium Episkopatu (31.03.2015), http://episkopat.pl/dokumenty/6549.1,Apel_Prezydium_Konferencji_Episkopatu_Polski_w_zwiazku-_z_rozpoczeciem_prac_nad_projektem_ustawy_o_medycznym_wspomaganiu_prokreacji_in_vitro.html, dostęp: 21.10.2015.
 • Dowiat J. (1997), Chrzest Polski, Wiedza Powszechna, Warszawa. Dudkiewicz W. (2013), Jak rabowano majątek Kościoła, „Niedziela” nr 28/2013.
 • Ferfecki W. Brak zmian w możliwości wprowadzenia odpisu podatkowego na Kościół, ,„Rzeczpospolita” 23.08.2014, RP.pl, http://www4.rp.pl/artykul/1135225-Bez-zmian-w-mozliwosci-wprowadzenia-odpisu-podatkowena-Kosciol.html, dostęp: 22.10.2015.
 • Jonsen A. R. (2003), The birth of bioethics, Oxford University Press, New York.
 • Jurowiec R (2014), Ewolucja opodatkowania dochodów osób duchownych, „ELIPIS” nr 16.
 • Komunikat Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Krakow.po.gov.pl, http://www.krakow.po.gov.pl/komisja-maj%C4%85tkowa.html, dostęp: 29.10.2015.
 • Komunikat Trybunału Konstytucyjnego (02.12.2009), http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/3030-wliczenie-do-sredniej-ocen-z-obowiazkowych-zajec-lekcyjnych-ocen-z-religii-lubetyki/, dostęp: 29.10.2015.
 • Krukowski J.(2009), Podstawy prawne finansowania działalności instytucji Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych w Polsce na początku XXI wieku, [w:] Teka Komisji Prawniczej PAN, t. II., Lublin.
 • List Pasterski Episkopatu na Niedzielę Świętej Rodziny 2013 roku (29.12.2013), http://episkopat.pl/dokumenty/5545.1,List_pasterski_na_ Niedziele_Swietej_Rodziny_2013_roku.html, dostęp: 22.10.2015 r.
 • List Pasterski Episkopatu Polski z okazji III Tygodnia Wychowania (15-21 września 2013 r.), (21.06.2013), http://episkopat.pl/dokumenty/listy_pasterskie/5295.1,Wychowywac_do_wartosci.html, dostęp: 22.10.10.2015.
 • Łazarewicz, C. Co Kościół ma?, „Newsweek” 07.10.2010, link: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1509032,3,przeswietlamy-majatek-kosciola.read, dostęp: 06.10.2016.
 • Małajny, R.M. (2009), Neutralność a bezstronność światopoglądowa państwa (uwagi na tle polskiej praktyki konstytucyjnej po 1989 r.), [w:] Bezstronność
 • religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej, red, T. J. Zieliński, Warszawa.
 • Mezglewski A. Misztal H., Stanisz P. (2011), Prawo wyznaniowe, Warszawa. Od wtorku przestaje istnieć Komisja Majątkowa (27.02.2011), http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/od-wtorku-przestaje-istniec-komisjamajatkowa?refererPlid=68467180, dostęp: 22.10.2015.
 • Oświadczenie Prezydium Episkopatu (19.10.2012), http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/4631.1,O_wolnosci_sumienia_parlamentarzystow_i_ochronie_zycia_osob_z_wadami_genetycznymi.html, dostęp: 21.10.2015.
 • Oświadczenie Prezydium Episkopatu (16.07.2014), http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6036.1,Oswiadczenie_Prezydium_Konferencji_Episkopatu_Polski.html, dostęp: 20.10.2015 r.
 • Przeciszewski M. (2012), Finanse Kościoła Katolickiego w Polsce, http://ekai. pl/media/szuflada/RAPORT_KAI_01.03.pdf.
 • Projekt ustawy (18.03.2015), http://liberte.pl/swiecka-szkola-projekt-ustawy/, dostęp: 31.10.2015.
 • Robocza propozycja (21.02.2013), https://mac.gov.pl/aktualnosci/roboczapropozycja-w-sprawie-zastapienia-funduszu-koscielnego-05-proc-odpisupodatkowego, dostęp: 22.03.2015.
 • Siedlecka J. Trybunał Rozluźnia klauzulę sumienia, „Gazeta Wyborcza” 08.10.2015, wyborcza.pl, link: http://wyborcza.pl/1,75478,18988196,trybunal-rozluznia-klauzule-sumienia.html, dostęp: 22.10.2015.
 • Sowiński S. (2008) Modele stosunków państwo – Kościół w Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” nr 3(47).
 • Suchecka J. Brzezińska K. W Polsce jest ponad 150 szkół i przedszkoli przyjaznych rodzinie, „Gazeta Wyborcza” 7.03.2015, http://wyborcza.pl/1,75478,17532356,W_Polsce_jest_juz_ponad_150_szkol_i_przedszkoli__przyjaznych.html, dostęp: 21.10.2015.
 • Szewczyk M. (2013), Wybrane problemy związane z realizacją konstytucyjnej zasady rozdziału Kościoła od państwa w III Rzeczpospolitej, „Przegląd
 • Prawa Konstytucyjnego” nr 2 (14).
 • Szkoła Przyjazna Rodzinie (2012), szkola-przyjazna-rodzinie.pl, link: http://szkola-przyjaznarodzinie.pl/o-nas/, dostęp: 31.10.2015.
 • Śledztwo w sprawie dotacji dla Świątyni Opatrzności Bożej umorzone(04.06.2014), polskieradio.pl, link: http://www.polskieradio.pl/5/3/
 • Artykul/1144284,Sledztwo-w-sprawie-dotacji-dla-Swiatyni-OpatrznosciBozej-umorzone, dostęp: 21.10.2015.
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U.2005.231.1965t.j.).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U. 2015 poz. 1087)
 • Wejbert-Wąsiewicz E., Pęczkowska E. (2009), Problemy edukacji seksualnej w Polsce, „Przegląd Socjologiczny” 2009, nr 3.
 • Wiśniewska K. Nie dla religii na maturze, 24.05.2013, „Gazeta Wyborcza”, źródło: wyborcza.pl, http://wyborcza.pl/1,76842,13970117,Matury_z_religii_nie_bedzie.html,
 • dostęp: 31.10.2015.
 • Wojtczuk M. Kolejne 16 mln zł, z budżetu państwa na Świątynię Opatrzności, 17.12.2014, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,75248,17144279,Kolejne_16_mln_zl_z_budzetu_panstwa_na_Swiatynie_Opatrznosci.html, dostęp: 22.10.2015.
 • Wybieralski M., Grochal R., Kondzińska A. Posłowie wyrzucają do kosza projekt zaostrzenia ustawy, „Gazeta Wyborcza” 26.09.2013, http://wyborcza.pl/1,76842,14678873,Poslowie_wyrzucaja_do_kosza_projekt_zaostrzenia_ustawy.html, dostęp: 21.10.2015.
 • Zatyka E. (2011), Lekarski obowiązek udzielania pomocy w świetle prawa karnego, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_r_2016_1_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.