PL EN


2013 | 7 | 239-250
Article title

Austria wobec procesu integracji europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Austria and the European integration process
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author discusses the reasons for the integration o f Austria with the European Community/ European Union, primarily emphasizing political issues. Applying the criteria o f chronology and different issues, she discusses the most important stages and matters that were decisive in the process o f Austria’s accession to the EU. The specific situation o f this state followed from its geopolitical position and neutral status. These factors determined the negotiation process. The paper also illustrates the fact that Austria’s membership of EU structures raises controversy, can be troublesome, and forces the EU to come up with legal solutions and political decisions that help avoid pitfalls in its functioning.
PL
Autorka prezentuje motywy integracji Austrii z WE/UE akcentując przede wszystkim kwestie polityczne. W oparciu o kryterium chronologiczno-problemowe omawia najważniejsze etapy i rozstrzygające zagadnienia towarzyszące procesowi wstępowania Austrii do UE. Szczególna sytuacja tego państwa wynikała z geopolitycznego położenia oraz statusu neutralności. Czynniki te determinowały proces negocjacyjny. Z artykułu wynika także, że obecność Austrii w strukturach Unii Europejskiej wzbudza dyskusje, bywa kłopotliwa i wymusza potrzebę tworzenia rozwiązań prawnych oraz podejmowania decyzji politycznych, które przyczynią się do omijania raf w funkcjonowaniu UE.
Keywords
Year
Issue
7
Pages
239-250
Physical description
Dates
published
2013-12-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rie_2013_7_16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.