PL EN


2013 | 7 | 389-402
Article title

Integracja europejska na łamach tygodnika „Rzeczywistość”

Authors
Content
Title variants
EN
European integration in the „Rzeczywistość” weekly
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the period from 1981 to 1989 the journalists o f the social-political weekly „Rzeczywistość” warned against the increasingly powerful European Community. Analyzing the political transformations in the EEC they suggested that these transformations were aimed at winning both an economic and military advantage over the socialist bloc. The journalists emphasized that the steps taken by the EEC served the purpose of restoring the economic and military potential of the FRG. In their opinion, the cooperation o f socialist countries, exercised within the framework of the CMEA, was superior to the cooperation in terms of customs finance trade, finance, and investment of the EEC, which restricted the sovereignty o f its member states. The paper presents the opinions by Stanisław Chłodzik, Hubert Kozłowski, Jan Norski, Kazimierz Nowak, Jerzy Pardus, and Wojciech Klechniowski, to name but a few, on the economic, political and military integration of West Europe, the USA-EEC alliance and the increasing importance of the Bundeswehr in the security system o f a uniting Europe.
PL
W latach 1981-1989 publicyści tygodnika społeczno-politycznego „Rzeczywistość” przestrzegali przed rosnącymi w siłę Wspólnotami Europejskimi. Analizowali zmiany polityczne w EWG i sugerowali, że zmierzają one w kierunku osiągnięcia przewagi gospodarczej, a także militarnej nad blokiem państw socjalistycznych. Podkreślali, że podejmowane działania służyły głównie odbudowie potencjału gospodarczego i militarnego RFN. Sugerowali także wyższość współpracy państw socjalistycznych w ramach RWPG nad realizowaną w formie ponadnarodowej współpracą celną, handlową, finansową i inwestycyjną państw EWG, która ich zdaniem ograniczała tylko suwerenność państw członkowskich. W artykule przedstawione zostały opinie m.in., Stanisława Chłodzika, Huberta Kozłowskiego, Jana Norskiego, Kazimierza Nowaka, Jerzego Pardusa, Wojciecha Klechniowskiego na temat integracji gospodarczej, politycznej i militarnej Europy Zachodniej, sojuszu USA-EWG oraz rosnącego znaczenia Bundeswehry w systemie bezpieczeństwa jednoczącej się Europy.
Keywords
Year
Issue
7
Pages
389-402
Physical description
Dates
published
2017-12-15
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rie_2013_7_26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.