PL EN


2013 | 7 | 39-48
Article title

Zróżnicowanie poziomu życia mieszkańców Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Variations in the living standards of European Union citizens
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents the issue of the varied standards o f living in the European Union. The first part of the paper discusses theoretical matters concerning the measurement of various dimensions of the quality o f life examined by the European Union (EU-SILC, EQLS) and an international organization HelpAge International (GAWI). The second, fundamental part of the paper analyzes selected objective and subjective indicators, such as equivalent levels o f disposable income (Gini coefficient), the situation o f households in different countries as well as the quality of life o f senior citizens (aged 60 plus). The third part o f the paper is an analysis of the assessment of the threat o f poverty and social exclusion in the European Union.
PL
W artykule przedstawiono problematykę zróżnicowania poziomu życia mieszkańców Unii Europejskiej. W pierwszej części zaprezentowano zagadnienia teoretyczne dotyczące mierzenia różnych wymiarów jakości życia w ramach badań prowadzonych przez Unię Europejską (EU-SILC, EQLS) oraz międzynarodową organizację HelpAge Intermational (GAWI). W drugiej zasadniczej części artykułu analizie poddano wybrane obiektywne i subiektywne wskaźniki: poziomu ekwiwalentnych dochodów do dyspozycji (współczynnik Giniego), sytuacji gospodarstw domowych w poszczególnych państwach, a także jakości życia mieszkańców w wieku 60 lat i więcej. Trzecia część artykułu przedstawia analizę oceny poziomu zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Unii Europejskiej.
Keywords
Year
Issue
7
Pages
39-48
Physical description
Dates
published
2013-12-15
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rie_2013_7_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.