PL EN


2013 | 7 | 75-96
Article title

G-8 czy G-8,5? Uwagi na temat uczestnictwa Unii Europejskiej w grupie ośmiu

Content
Title variants
EN
G-8 or G-8.5? Comments on the European Union’s participation in the G-8
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper examines the issue of the EU’s representation in the G-8 and the role the European Commission plays in this context. It makes two hypotheses: one is that both the EU, which is formally treated as a state in the G-8, and the Commission, which is a separate, supranational agent of member states, are independent and to a certain extent also politically and legally equal G-8 members. The other one assumes that, owing to the Commission's independent role, the G-8 is actually a G-8.5 and in the near future it may be considered to be a G-9, as the roles of the Commission and the President of the European Council are separated. Increased participation o f the Commission and the European Council in the G-8 in the future may marginalize the state holding the rotational presidency o f the Council and needlessly reinforce the already strong EU represen
PL
W niniejszym artykule zanalizowano zagadnienie reprezentacji UE w G-8 i rolę jaką odgrywa w tym kontekście Komisja Europejska. Zostały w nim postawione dwie hipotezy. Pierwsza z nich stanowi, że zarówno UE, formalnie traktowana w G-8 jak państwo, jak również Komisja - wyemancypowany, ponadnarodowy agent państw członkowskich, to samodzielni i do pewnego stopnia równorzędni pod względem politycznym i prawnym uczestnicy G-8. Zgodnie z drugą z hipotez G-8, ze względu na samodzielną rolę pełnioną przez Komisję, de facto stanowi G-8,5, a opcjonalnie, w niedalekiej przyszłości, wraz z podziałem ról między Komisję a przewodniczącego Rady Europejskiej - może zostać uznana za G-9. Zwiększona penetracja G 8 przez Komisję i Radę Europejską w dalszej perspektywie może nie tylko peryferyzować państwo sprawujące prezydencję rotacyjną w Radzie, ale także niepotrzebnie wzmacniać i tak już silną europejską reprezentację w grupie ośmiu. W perspektywie kilku lat proces ten może doprowadzić do podważenia misji G-8 lub, w najlepszym wypadku, do sprowadzenia tego forum do roli „COREPER-u G-20”, swego rodzaju ciała pomocniczego, w którym rozpatruje się mało istotne kwestie, nie budzące sprzeciwu ze strony państw BRICS i pozostałych nie zachodnich członków G-20. Rozważania na temat reprezentacji UE w G-8 i wzrostu znaczenia Komisji zostaną przeprowadzone przy zastosowaniu teorii pryncypał-agent i teorii delegacji. Wskazany zostanie także post-lizboński porządek reprezentacji, w którym Komisja dotychczas nie zagrożona w G-8 przez prezydencję, zyskuje nowego rywala w postaci Rady Europejskiej.
Keywords
Year
Issue
7
Pages
75-96
Physical description
Dates
published
2013-12-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rie_2013_7_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.