PL EN


2014 | 8 | 7-17
Article title

Eurokrise ohne Ende – Was nun?

Authors
Content
Title variants
EN
Euro crisis without end – what now?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor w artykule przedstawia tezę, że kryzys strefy euro państw członkowskich Unii Europejskiej nie został przezwyciężony i nadal należy liczyć się z jego potencjalnymi zagrożeniami. Autor w swojej analizie skoncentrował się na przyczynach kryzysu, podejmowanych środkach ratunkowych i obecnie trwającej dyskusji na temat metod jego zwalczania. Wskazując na dużą rolę Niemiec w tym zakresie, autor postuluje szereg konkretnych środków, które powinny zostać powzięte (m.in. budowa unii politycznej, unia bankowa, ścisłe powiązanie polityki gospodarczej z polityką monetarną), które pomogą przywrócić zaufanie do europejskiego pieniądza i strefy euro.
EN
The author of the paper claims that the crisis of euro zone member states has not been overcome and continues to pose potential threats. The analysis is focused on the reasons for the crisis, the emergency measures applied and the current discussion on the methods to overcome it. The author emphasises the role of Germany in this respect and presents a range of concrete measures that should be applied (such as the gradual emergence of a political union, banking union and developing a tight relation between economic and monetary policy) to restore trust in the European currency and the euro zone.
Year
Issue
8
Pages
7-17
Physical description
Dates
published
2014-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rie_2014_8_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.