PL EN


2016 | 10 | 303-316
Article title

Aluzyjny eurosceptycyzm w debatach prezydenckich w 2015 roku

Content
Title variants
EN
Allusive euroskepticism in the 2015 presidential debates
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Foreign policy was not a significant part of the presidential campaign. It has been dominated by Russia and the issue of NATO bases in eastern Europe. Although Poles are among the biggestsupporters of European integration, as a result of immigration crisis the group of people dissatisfied with European decisions, considered as a violation of sovereignty is growing. Since suchpersons are not opponents of integration as such, candidates resorted to more or less eurosceptic speech. Some of them used the allusive Euroscepticism to speak as supporters of integrationand the presence of Polish EU and at the same time indicate the areas in which Poland will not agree to EU regulations.
PL
Polityka zagraniczna nie stanowiła znaczącej części kampanii prezydenckiej. Została zdominowana przez Rosję oraz kwestię baz NATO w Europie Wschodniej. Chociaż Polacy należą do największych zwolenników integracji europejskiej, to wskutek kryzysu migracyjnego rośnie grupa osób niezadowolonych z ingerowania w obszary, które uznawane są za mieszczące sięw granicach polskiej suwerenności. Ponieważ osoby takie nie są przeciwnikami integracji jako takiej, kandydaci uciekali się do mniej lub bardziej eurosceptycznych wypowiedzi. U niektórych z nich można było zauważyć aluzyjny eurosceptycyzm, który pozwalał im mówić o sobie jako zwolennikach integracji i obecności Polski w UE, by po przecinku wskazać obszary, w których Polska nie zgodzi się na regulacje unijne, jednak często nie były to wypowiedzi wprost.
Year
Issue
10
Pages
303-316
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rie_2016_10_19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.