PL EN


2017 | 11 | 279-294
Article title

Kryzys imigracyjny w UE w latach 2015–2017. Aspekty prawne i polityczne

Content
Title variants
EN
Immigration crisis in the EU 2015–2017. Legal and political aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The immigration crisis that hit the European Union at the beginning of the second decadeof the 21st century, when to Europe began to come with unprecedented intensity immigrants fleeing violence or poverty, has inspired the preparation of this article. It reviews the most important international legal bases for refugees, beginning with the Geneva Convention of 1951. Particular attention has been given to the main acts of the Common European Asylum System and to the analysis of the major content of the main Council decisions on the relocation of immigrants from 2015 to 2016 as well as the agreement between the EU and Turkey on the return of illegal immigrants. The following is the statistics on the granting of international protection in the EU and the analysis of the content of Slovakia and Hungary’s complaints against relocation decisions. The article summarizes conclusions and recommendations on the management of the migration crisis.
PL
Inspiracją do przygotowania powyższego artykułu stał się kryzys imigracyjny, który dotknął Unię Europejską z początkiem drugiej dekady XXI wieku, gdy do Europy zaczęły przybywać z niespotykaną wcześniej intensywnością rzesze imigrantów uciekających przed przemocą bądź ubóstwem. Dokonano w nim przeglądu najistotniejszych podstaw prawnomiędzynarodowych dotyczących uchodźców, poczynając od konwencji genewskiej z 1951 r. Szczególna uwaga została położona na główne akty z zakresu Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego oraz analizę istotniejszych treści kluczowych decyzji Rady UE dotyczących relokacji imigrantów z lat 2015–2016, jak również porozumienia pomiędzy UE a Turcją na temat odsyłania nielegalnych imigrantów. W dalszej części dokonano przybliżenia danych statystycznych dotyczących przyznawania ochrony międzynarodowej w UE oraz analizy treści skarg Słowacji i Węgier przeciwko decyzjom o relokacji. Artykuł podsumowują wnioski i rekomendacje odnośnie zarządzania kryzysem migracyjnym.
Year
Issue
11
Pages
279-294
Physical description
Dates
published
2018-07-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rie_2017_11_20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.