PL EN


2017 | 11 | 315-328
Article title

Migracje z Europy Wschodniej – szanse i zagrożenia dla Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Migrations from Eastern Europe – opportunities and threats to the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to analyse the migration situation of the European Union in the context of social-political processes observed in the immediate vicinity of the united Europe. We will briefly outline the key challenges facing the European Union in the context of the massive influx of immigrants / refugees from the South, highlighting the little-known problem of labour migration from the post-Soviet states and attempting to assess the potential impact of this phenomenon.
PL
Celem artykułu jest analiza sytuacji migracyjnej Unii Europejskiej w kontekście procesów społeczno-politycznych obserwowanych w najbliższym sąsiedztwie zjednoczonej Europy. Przybliżymy w skrócie podstawowe wyzwania, z jakimi zmierzyć się musi obecnie Unia Europejska, w kontekście masowego napływu imigrantów/uchodźców z Południa, naświetlimy mało znany problem migracji zarobkowych z państw obszaru poradzieckiego oraz podejmiemy próbę oceny potencjalnych skutków wspomnianego zjawiska.
Year
Issue
11
Pages
315-328
Physical description
Dates
published
2018-07-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rie_2017_11_22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.