PL EN


2017 | 11 | 343-354
Article title

Aksjologia Europejskiej Partii Ludowej

Content
Title variants
EN
The axiology of the European People’s Party
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The European People’s Party is called the “party of values” due to the fact that it refers to Christian democratic axiology in its programmes and actions. An analysis of programming documents of the EPP from the 1992–2014 period has shown that the EPP presents its values in various ways. The adopted values are given a festive character, they are being used to rationalise political actions and treated as functional elements of the political system. In the programming documents of the EPP, in passages which refer to values, one may find the traces of the power struggle in which the EPP participated during the analysed period. In addition to the above, a review of the said documents reveals that the EPP has been experiencing a tendency to redefine the identity of this political group. This happened as a result of weakening or even negating the hitherto prevailing metaphysics, in which the values which constituted the foundation of the identity of the EPP were anchored.
PL
Europejska Partia Ludowa nazywana jest „partią wartości” z tego powodu, iż w swoich programach i działaniu odwołuje się do chrześcijańsko-demokratycznych wartości. Analiza dokumentów programowych EPL z lat 1992–2014 ujawniła, że EPL prezentuje swoje wartości na różne sposoby. Przyjętym przez siebie wartościom nadaje ona odświętny charakter, wartości te wykorzystuje do racjonalizacji działań politycznych oraz traktuje je jako funkcjonalne składniki systemu politycznego. Dokumenty programowe EPL w miejscach, gdzie mowa jest o wartościach, zawierają również ślad gry o władzę, w jakiej uczestniczyła EPL w badanym okresie. Ponadto analiza dokumentów pokazuje, że w EPL pojawiła się tendencja do redefinicji tożsamości tego ugrupowania politycznego. Stało się to za sprawą osłabienia czy nawet zanegowania dotychczasowej metafizyki, w której zakotwiczone były wartości stanowiące podstawę tożsamości EPL.
Year
Issue
11
Pages
343-354
Physical description
Dates
published
2018-07-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rie_2017_11_24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.