PL EN


2017 | 11 | 355-367
Article title

The role of ethno-regional parties in European integration. Is it a distractor or a catalyst?

Authors
Content
Title variants
PL
Miejsce partii etnoregionalnych w procesie integracji europejskiej. Dystraktor czy katalizator
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule autor stara się ustalić, jaką rolę powinny i mogą odgrywać partie regionalne procesie integracji europejskiej. Znaczenie tego pytania wynika z faktu, że partie regionalne spotykają się z niechęcią ze strony władz politycznych i społeczeństw „państw narodowych” We wstępie autor pokazuje, w jaki sposób zmieniło się podejście do regionalizmu w Europie w połowie lat 80. XX w. Najbardziej widoczne jest ono w koncepcji „nowego regionalizmu”. Kontynuując swoje rozważania autor opisuje toczącą się debatę na temat tego jaką rolę odgrywają partie regionalne, a zwłaszcza ich szczególna forma jaką są partie etnoregionalne w systemach politycznych współczesnych państw europejskich. Podano również przykład rywalizacji politycznej w regionie i ogólnych zasad rządzących konkurencją na poziomie regionu. Autor wierzy, że analiza funkcjonowania regionalnych systemów partyjnych może być przydatna w analizowaniu procesów społeczno- politycznych, zwłaszcza na Górnym Śląsku.
EN
In the article, the author seeks to find what role regional parties should and can perform in the process of European integration. The significance of this question stems from the fact that regional parties tend to face reluctance from the political authorities and societies of “nationalizing states.” In the introduction, the author shows how approach to regionalism changed in Europe in the mid-1980s, most prominently in the concept of “new regionalism.” He continues to describe the ongoing debate on what regional parties and their particular form, ethno-regional parties, are and the roles they perform in the political systems of contemporary European states. An example is also provided of the political rivalry in the region and the general principles governing competition at the region level. The author believes that the insights into the functioning of regional party systems can be useful in analyzing socio-political processes, especially in Upper Silesia.
Year
Issue
11
Pages
355-367
Physical description
Dates
published
2018-07-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rie_2017_11_25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.