PL EN


2017 | 11 | 57-70
Article title

Patrząc na Wschód: Unia Europejska wobec niestabilnego wschodniego sąsiedztwa

Content
Title variants
EN
Looking out to the East: European Union vs. unstable eastern neighborhood
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł – w sposób bardzo skrótowy – analizuje politykę Unii Europejskiej wobec wschodnich sąsiadów. W pierwszej kolejności ukazano sytuację UE (kryzysy, z jakimi boryka się Wspólnota), a następnie zaprezentowano sytuację państw wschodniego sąsiedztwa (przez pryzmat polityki Partnerstwa Wschodniego), z położeniem nacisku na tzw. kryzys ukraiński. Kryzys ukraiński, de facto trwający konflikt zbrojny Rosji z Ukrainą, powoduje, że zmianie uległa nie tylko sytuacja geopolityczna Europy Wschodniej, ale również warunki, w jakich realizowana jest polityka wschodnia Unii Europejskiej. Inaczej mówiąc, agresja Rosji na Ukrainę spowodowała, że UE znalazła się w bardzo trudnej  sytuacji i zmuszona została do zmiany swej polityki względem Rosji. Projekt Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej jest projektem długoterminowym i w takich kategoriach powinien być postrzegany. Należy również pamiętać, że wśród państw członkowskich Unii Europejskiej występują państwa przeciwne, obojętne lub sojusznicze w odniesieniu do polityki wschodniej Unii Europejskiej, w tym do inicjatywy Partnerstwa Wschodniego.
EN
The present paper constitutes a brief analysis of the EU’s policy towards its eastern neighbors. The paper outlines the condition of the EU (crises the Union is struggling with). Next, the situation of countries in the eastern neighborhood was presented in light of the Eastern Partnership policy. Particular emphasis was placed upon the Ukrainian crisis. The crisis, a de facto, armed conflict between Russia and Ukraine, has resulted not only in a geopolitical change in Eastern Europe, but also exerted impact upon conditions the EU’s eastern policy is realized in. In other words, Russia’s aggression on Ukraine placed the EU in a precarious position forcing the Union to change its policy towards Russia. The Eastern Partnership project constitutes a long-term policy, and ought to be perceived assuch. The fact that within the EU itself there exist forces which are against, neutral, and supporting of the EU’s eastern policy, including the Eastern Partnership, is noteworthy.
Year
Issue
11
Pages
57-70
Physical description
Dates
published
2018-07-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rie_2017_11_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.