PL EN


2017 | 11 | 89-102
Article title

Międzynarodowa pozycja Unii Europejskiej w warunkach niestabilności południowego i wschodniego sąsiedztwa

Content
Title variants
EN
The EU’s international policy vs. the instability of the southern and eastern neighbourhood
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The European Union is facing numerous internal and external crises which may affect its future operations. The crises may undermine the present integration model. They may even result in the EU’s considerable transformation and exert impact upon its international position. The crises stem from member states’ vast differences of opinion on methods for dealing with the internal and external challenges. The most critical of the challenges include the Eurozone crisis, attitude towards refugees and migrants from the Near East and Africa, and diverse approaches towards Russia in connection with the annexation of Crimea and with the conflict in Eastern Ukraine. They all illustrate a deep rift not only among member states but also within individual countries of the EU.
PL
Unia Europejska boryka się z licznymi kryzysami o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym, które mogą wpłynąć na jej funkcjonowanie w przyszłości. Ich skutki mogą podważyć obecny model integracji i doprowadzić nawet do znaczącej transformacji UE oraz wpłynąć na jej międzynarodową pozycję. U podstaw obecnych kryzysów leżą poważne różnice zdań pomiędzy państwami członkowskimi co do radzenia sobie z wyzwaniami tak wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi stojącymi przed Unią Europejską. Do najważniejszych można zaliczyć kryzys w strefie euro, stosunek do uchodźców i migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki oraz zróżnicowane podejście do Rosji w związku z aneksją Krymu i konfliktem we wschodniej Ukrainie. Wszystkie one są ilustracją głębokich podziałów nie tylko pomiędzy państwami członkowskimi, ale również w ramach poszczególnych państw.
Year
Issue
11
Pages
89-102
Physical description
Dates
published
2018-07-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rie_2017_11_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.