PL EN


2017 | 11 | 103-118
Article title

Grupa Wyszehradzka – nowe wyzwania bezpieczeństwa i perspektywy współpracy

Content
Title variants
EN
The Visegrad Group – new challenges to security and cooperation prospects
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article analyzes the framework of cooperation between the Visegrad Group countries and the challenges of new dimension of security in Europe. It tries to describe the prospects for the organization in a changing geopolitical environment and identify areas of successful cooperation between V4 countries. There are also discussed the issues of common market in gas and electricity in Central Europe, differences of military potentials and the position occupied by the V4 in the EU.
PL
Artykuł poddaje analizie ramy współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej, problemy jej funkcjonowania w obliczu nowych wyzwań bezpieczeństwa w Europie. Podejmuje próbę nakreślenia perspektyw organizacji w zmieniającym się środowisku geopolitycznym i wskazania obszarów, w których współpraca między państwami V4 układa się dobrze. Omawiane są kwestie wspólnego rynku gazowego i elektrycznego dla Europy Środkowej, różnice potencjałów militarnych oraz pozycji zajmowanej przez V4 w UE.
Year
Issue
11
Pages
103-118
Physical description
Dates
published
2018-07-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rie_2017_11_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.