PL EN


2018 | 12 | 127-137
Article title

Pro-Russian lobbying in modern Germany

Authors
Content
Title variants
EN
Pro-Russian lobbying in modern Germany
PL
Prorussisches Lobbying im gegenwärtigen Deutschland
Languages of publication
DE
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje polityczny i medialny proces formowania niemieckiej opinii publicznej na temat Federacji Rosyjskiej, który przybrał na sile po przyjęciu przez RFN nowej polityki wschodniej. Wraz z początkiem konfliktu ukraińsko-rosyjskiego i wprowadzeniem przez UE sankcji maszyna propagandowa Moskwy dotknęła wszystkie poziomy aktywności rosyjskiej w Niemczech. Ich analiza umożliwiła identyfikację tzw. Russlandversteher oraz instytucjo­nalnych form wzajemnych kontaktów, które mogły mieć wpływ na procesy decyzyjne rządu niemieckiego. Wymieniono również głównych aktorów lobbingu rosyjskiego, których popular­ność może modyfikować percepcję polityki rosyjskiej względem Ukrainy i UE.
EN
The article presents the political and media process of the formation of the public opinion between Germany and the Russian Federation on the background of increasing the East-West crisis, especially taking into consideration the Neue Ostpolitik that Germany is following. With the beginning of the Ukraine-Russia conflict and after the western sanctions were imposed on Moscow, the Russia propaganda machine started to work on every political, economic and media level. The paper analyses its system and mechanism in the context of the dynamically changing international order. The author identifies the German Russlandversteher, defines the most active institutional forms of the German-Russia cooperation and economic contacts under the patronage of both governments that can have influence on decision process of the German government. To the most important actors in the Russian lobbying belong German political par­ties, representatives of the German world of culture, art, media, whose popularity can modify the perception of the Russian politics against the Ukraine and the European Union.
Year
Issue
12
Pages
127-137
Physical description
Dates
published
2019-02-18
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rie_2018_12_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.