PL EN


2019 | 13 | 43-59
Article title

Koncepcje reform Unii Europejskiej i jej stanowisko wobec integracji Europy

Content
Title variants
EN
The concepts of European Union reforms and its position towards the integration of Europe
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article is devoted to the position of the European Union authorities and its main bodies on the reforms necessary for the Union to become a driving force in the further process of European integration. Its aim is to analyze the current EU condition and outline the prospects for its development. The main bodies of the Union, inter alia The Commission and the European Parliament and the European Council have in recent years reported a wide range of EU ‘recovery’ strategies and proposals but few have been implemented. The European Union is still drifting and losing its authority on the international scene, and European integration is in decline. In this study, I put a few theses, hypotheses and research questions to which I am trying to give comprehensive answers. One of these also concerns the great enlargement of the EU in 2004, and the other one introducing the single currency – the euro.
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest stanowisku władz Unii Europejskiej i jej głównych organów w sprawie koniecznych dla Unii reform, które są niezbędne, aby stała się ona siłą motoryczną w dalszym procesie integracji Europy. Jego celem jest analiza obecnej kondycji UE i zarysowanie perspektyw jej rozwoju. Główne organy Unii, m.in. Komisja i Parlament Europejski oraz Rada Europejska w ostatnich latach zgłosiły wiele różnych strategii i propozycji „naprawy” UE, ale niewiele z nich zostało wprowadzonych w życie. Unia Europejska wciąż dryfuje i traci swój autorytet na arenie międzynarodowej, a integracja Europy przeżywa regres. W opracowaniu tym stawiam kilka tez, hipotez i pytań badawczych, na które próbuję udzielić w miarę wyczerpujących odpowiedzi. Jedna z tych tez dotyczy wielkiego rozszerzenia UE w 2004 roku, a druga wprowadzenia wspólnej waluty – euro.
Year
Issue
13
Pages
43-59
Physical description
Dates
published
2019-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rie_2019_13_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.