PL EN


2012 | 74 | 1 | 167-190
Article title

EFEKT PRZETARGU NA WTÓRNYM RYNKU OBLIGACJI SKARBOWYCH W POLSCE W LATACH 2001-2010

Content
Title variants
EN
EFFECT OF THE TREASURY BONDS AUCTION ON THE SECONDARY MARKET IN POLAND IN THE YEARS 2001-2010
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper presents an analysis of the primary and secondary market for Polish treasury bonds. The paper focuses on three issues. Firstly, the author presents the results of the findings on underpricing on the secondary and primary market in several countries reported by other researches. Secondly, he analyses the treasury bonds market in Poland (in terms of its value and number of auctions, public debt, size of the secondary market, etc.). Thirdly, the obtained results are presented. Using an event study approach, the author was looking for anomalies in the pricing behaviour on the treasury bonds secondary market immediately before and after an auction of seasoned bonds.
PL
Celem artykułu jest dokonanie analizy pierwotnego i wtórnego rynku obligacji skarbowych w Polsce. Praca składa się z trzech części. W pierwszej z nich przedstawiono wyniki badań dotyczące niedoszacowania cen na rynku wtórnym papierów skarbowych prowadzone na rynkach zagranicznych. Następnie przeprowadzono analizę rynku obligacji skarbowych w Polsce (wartość i liczba przetargów, wielkość zadłużenia publicznego, rozmiar rynku wtórnego itd.). W trzeciej części artykułu zaprezentowano uzyskane wyniki. Wykorzystując metodę testów zdarzeń, autorka poszukiwała anomalii w kształtowaniu się cen na rynku wtórnym obligacji skarbowych w okresie natychmiast przed i po przetargu.
Year
Volume
74
Issue
1
Pages
167-190
Physical description
Dates
published
2018-11-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2012_74_1_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.